Siła wyrazu pozycyjnego operatora R: studium przypadku z logiki modalnej i modalnej filozofii

Tomasz Jarmużek, Marcin Tkaczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2019.022

Abstrakt


Praca została poświęcona zagadnieniu operatora realizacji stosowanemu w logice pozycyjnej. Po krótkim przeglądzie podstawowych systemów logiki modalnej, jej semantyki oraz filozoficznych interpretacji operatorów modalnych, prezentujemy podstawowe fakty na temat logiki pozycyjnej i operatora realizacji. Następnie pokazujemy, w jaki sposób można zredukować modalności zdefiniowane przez wybrane systemy logiki modalnej do odpowiednich teorii logiki pozycyjnej MRQ. Za możliwość tej redukcji odpowiada operator realizacji R oraz siła wyrazu, która za nim stoi. Przykłady takiej redukcji skłaniają do przyjęcia filozoficznego wniosku, iż operator realizacji może być traktowany jako pewna meta-modalność.


Słowa kluczowe


siła wyrazu; logika modalna; logika pozycyjna; możliwe światy; operator realizacji; redukcja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Hiż Henryk. 1951. Review: Jerzy Łoś, „Foundations of the Methodological Analysis of Mill’s Canons”. Journal of Symbolic Logic 16: 58–59.

Hughes George Edward & Maxwell John Cresswell. 1996. A New Introduction to Modal Logic. London and New York: Routledge.

Jarmużek, Tomasz & Andrzej Pietruszczak. 2004. “Completeness of Minimal Positional Calculus”. Logic and Logical Philosophy, 13: 146–162.

Jarmużek Tomasz. 2013. Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa (Tomorrow Sea–Fight: Diodorus Cronus’ Argument). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Jarmużek Tomasz. 2007. “Minimal Logical Systems with R-operator: Their Metalogical Properties and Ways of Extensions”. In: Perspectives on Universal Logic, ed. J. Bézieau, A. Costa-Leite, 319–333, Rome: Polimetrica Publisher.

Jarmużek Tomasz & Marcin Tkaczyk. 2015. Normalne logiki pozycyjne (Normal positional logics). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jarmużek Tomasz. 2018. On the Sea-Battle Tomorrow That May Not Happen. Berlin: Peter Lang.

Jarmużek Tomasz. 2006. “Rekonstrukcje Rozumowania Diodora Kronosa w ontologii czasu punktowego” (Reconstruction of Diodorus Cronus’ Argument in frame of ontology of time consisted of points). Analiza i Egzystencja 3: 197–215.

Karczewska Anna Maria. 2018. “Maximality of the Minimal R-logic”, Logic and Logical Philosophy 27: 193–203.

Łoś Jerzy. 1947. “Podstawy analizy metodologicznej kanonów Milla” (Foundations of methodological analysis of Mill’s canons). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2.5 F: 269–301.

Łoś Jerzy. 1948. “Logiki wielowartosciowe a formalizacja funkcji intensjonalnych” (Multivalued logics and formalization of intensional functions). Kwartalnik Filozoficzny 17, 1-2: 59–78.

Prior Arthur Norman. 1962. Formal Logic. Oxford: Claredndon Press.

Rescher Nicolas. 1968. “Chronological Logic”. In: Nicolas Rescher. Topics in Philosophical Logic. Dordrecht-Holland: D. Reidel Publishing Company.

Rescher Nicolas. 1968. “Topological Logic”. In: Nicolas Rescher. Topics in Philosophical Logic. Dordrecht-Holland: D. Reidel Publishing Company.

Rescher Nicolas & Alasdair Urquhart. 1971. Temporal Logic. Wien, New York: Springer Verlag.

Suszko Roman. 1949. Review: Jerzy Łoś, „Many-Valued Logics and Formalization of Intensional Functions”, Journal of Symbolic Logic 14: 64–65.

Świrydowicz Kazimierz. 2004. Podstawy logiki modalnej (Basics in Modal Logic). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Tkaczyk Marcin. 2009. Logika czasu empirycznego (The Logic of Physical Time). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tkaczyk Marcin. 2013. “Negation in weak positional calculi”. Logic and Logical Philosophy 22: 3–19.

Tkaczyk M. 2018. “Distribution Laws in Weak Positional Logics”. Roczniki Filozoficzne 66, 3: 163–179.

Tkaczyk M. & Jarmużek Tomasz. 2018. „Jerzy Łoś Positional Calculus and the Origin of Temporal Logic”. Logic and Logical Philosophy, DOI: 10.12775/LLP.2018.013. Published online: September 23, 2018.

Żegleń Urszula. 1990. Modalność w logice i filozofii. Podstawy ontyczne (Modality in logic and philosophy. Ontic foundations). Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism