Hume, Personal Identity, and the Experimental Method

Adam Grzeliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2018.029

Abstrakt


Hume, tożsamość osobowa i metoda eksperymentalna

Niniejszy artykuł dotyczy związku pomiędzy Hume’owską eksplikacją tożsamości osobowej a tym, czym miałoby być „rozumowanie eksperymentalne” wprowadzone do tematyki moralnej, jak głosi podtytuł „Traktatu o naturze ludzkiej”. Opierając się na analizach roli uczuć w kreacji tożsamości człowieka, staram się bronić tezy o zasadniczo spójnym charakterze tego dzieła. Zgodnie z taką interpretacją zamysł Hume’a polega na ukazaniu wieloaspektowości pojęcia ludzkiej tożsamości, w której konstrukt autobiograficznej pamięci i rozumu uzupełniony jest o poczucie tożsamości budowane na podstawie relacji z innymi, ostatecznie zaś tożsamość człowieka znajduje swe spełnienie w jego funkcjonowaniu jako podmiotu moralnego, gdzie do głosu w pełni dochodzi  jej wymiar praktyczny.Słowa kluczowe


David Hume; tożsamość osobowa; empiryzm; uczucia; oddźwięk uczuciowy; podmiot moralny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ainslie, Donald C. “Scepticism about Persons in Book II of Hume’s Treatise.” Journal of the History of Philosophy 37, no. 3 (July 1999): 469–492.

Árdal, Páll. Passion and Value in Hume’s ‘Treatise’. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1966.

Butler, Joseph. “On Personal Identity.” In The Analogy of Religion. London: J. M. Dent & Sons, 1936.

Carlson, Asa. “There is Just One Idea of Self in Hume’s Treatise.” Hume Studies 35, no. 1–2 (November 2009): 171–184.

Chazan, Pauline. “Pride, Virtue, and Self-Hood: A Reconstruction of Hume.” Canadian Journal of Philosophy 22, no. 1 (March 1992): 45–64.

Davidson, Donald. “Hume’s Cognitive Theory of Pride.” The Journal of Philosophy 73, no. 4 (November 1976): 744–757.

Garrett, Don. Cognition and Commitment in Hume’ Philosophy. New York-Oxford: Oxford University Press, 1997.

Glathe, Alfred. Hume’s Theory of the Passions and of Morals. Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1950.

Grzeliński, Adam. Kategorie “podmiotu” i “przedmiotu” w Dawida Hume’a nauce o ludzkiej naturze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2005.

Hume, David. “A Dissertation on the Passions.” In A Dissertation on the Passions. The Natural History of Religion, edited by Tom L. Beachamp, 3–29. Oxford: Clarendon Press, 2007.

Hume, David. A Treatise on Human Nature, edited by Ernest C. Mossner. London: Penguin Books, 1969.

Hume, David. An Enquiry Concerning Human Understanding, edited by Lewis Amherst Selby-Bigge. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Kemp Smith, Norman. The Philosophy of David Hume. London: Macmillan, 1941.

Locke, John. “An Essay Concerning Human Understanding.” In The Works of John Locke (London: Rivington, 1824), vol. 1–2.

Mijuskovic, Ben. “Hume and Shaftesbury on the Self.” Philosophical Quarterly 21, no. 85, (October 1971): 324–336.

Norton, David Fate. «David Hume» Common-Sense Moralists, Sceptical Metaphysician. New York-Princeton: Princeton University Press, 1982.

Pyka, Marek. O uczuciach, wartościach i sympatii. David Hume, Max Scheler. Kraków: Universitas, 1999.

Robison, Wade L. “Hume on Personal Identity.” The Philosophical Quarterly 11, no. 1 (April 1962): 181–193.

Rorty, Amélie Oksenberg. “‘Pride Produces the Idea of Self’: Hume on Moral Agency.” Australasian Journal of Philosophy 68, no. 3 (September 1990): 255–269.

Roth, Robert J. “Hume and James on Personal Identity.” American Catholic Philosophical Association” 64, no. 2 (1990): 233–247.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism