Adam Smith on Institutions for Instruction

Anna Markwart

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2018.026

Abstrakt


Adam Smith o instytucjach służących kształceniu

Chociaż uwagi Adama Smitha dotyczące edukacji i instytucji jej służących nie zajmują wiele miejsca w jego dziełach, to jednak są mocno zakorzenione w jego teorii. Filozof krytykował stałe pensje nauczycieli, przyjmując, że współzawodnictwo pomiędzy nimi wymusi na nich przygotowywanie interesujących i pożytecznych zajęć. Był zwolennikiem rywalizacji między uniwersytetami i pochlebnie wyrażał się o prywatnych nauczycielach. Obstawał jednak zarazem przy współfinansowaniu edukacji przez państwo, ponieważ powszechna nauka dzieci i możliwość zajęcia umysłu przez robotników są korzystne nie tylko dla pojedynczych ludzi, ale też dla państwa.


Słowa kluczowe


Adam Smith; edukacja; formalne kształcenie; uniwersytety

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Berry, Christopher J. Social Theory of the Scottish Enlightenment. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997.

Haakonsen, Knud. The Science of a Legislator. The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Kennedy ,Gavin. Adam Smith. A Moral Philosopher and His Political Economy. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Leathers, Charles G. and Raines, J. Patrick. “Adam Smith’s (weak) case for fee incomes for university faculty and student-consumer sovereignty.” The Adam Smith Review, no. 3 (2007): 119–133.

Mehta, Pratap B. “Self-Interest and Other Interests.” In K. Haakonssen (ed.). The Cambridge Companion to Adam Smith, New York: Cambridge University Press, 2006.

Ortmann, Andreas. „How to Survive in Postindustrial Environments: Adam Smith's Advice for Today's Colleges and Universities.” The Journal of Higher Education 68, no. 5 (September–October 1997): 483–501.

Otteson, James R. Adam Smith. New York: Bloomsbury, 2013.

Otteson, James R. Adam Smith’s Marketplace of Life. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Phillipson, Nicholas. Adam Smith. An Enlightenment Life. London: Penguin Books, 2010.

Rae, John. Life of Adam Smith. London: DODO Press, 2007.

Rothschild, Emma. “Condorcet and Adam Smith on Education and Instruction.” In A.O. Rorty (ed.). Philosophers on Education. London: Routledge, 1998.

Scott, William R. Adam Smith as Student and Professor. New York: A.M. Kelley, 1965.

Skinner, Andrew. Adam Smith: Education as a Public Service. Glasgow: University of Glasgow Discussion Papers in Economics, no. 9117, 1995.

Skinner, Andrew. Adam Smith: Liberalism and Education. Glasgow: University of Glasgow Discussion Papers in Economics, 1990.

Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, R. H. Campbell, A. S. Skinner (eds.), Indianapolis: Liberty Fund, 1981.

Smith, Adam. Lectures in Jurisprudence. R. L. Meek, D. D. Raphael, P. G. Stein (eds.), Indianapolis: Liberty Fund, 1982.

Smith, Adam. “The History of Astronomy.” In Essays on Philosophical Subjects. W. P. D. Wightman, J. C. Bryce (eds.), Indianapolis: Liberty Fund, 1982.

Smith, Adam. The Theory of Moral Sentiments. Indianapolis: Liberty Fund, 1982.

Teixeira, Pedro N. “Dr Smith and the moderns: Adam Smith and the development of human capital theory.” Adam Smith Review, no. 3, (2007): 139–148.

Weinstein, Jack R. “Adam Smith’s Philosophy of Education.” The Adam Smith Review, no. 3 (2007): 51–74.

Weinstein, Jack R. Adam Smith’s Pluralism. Rationality, Education and the Moral Sentiments. New Haven & London: Yale University Press, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism