Bibliografia prac Kazimierza Twardowskiego i literatury o Kazimierzu Twardowskim

Daniela Gromska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2018.004

Abstrakt


Bibliografia prac profesora Kazimierza Twardowskiego została przygotowana według następującego porządku:

A. Prace filozoficzne

I. Oryginalne prace i przyczynki naukowe

1. Rozprawy

2. Artykuły i rozprawy mniejsze

3. Odczyty i wykłady

4. Przemówienia

5. Varia

II. Podręczniki

III. Sprawozdania

1. Sprawozdania krytyczne [recenzje]

2. Sprawozdania referujące

IV. Publikacje o charakterze informacyjnym

V. Przekłady

1. Przekłady własne

2. Redakcje przekładów cudzych

VI. Działalność redakcyjna

B. Prace niefilozoficzne

I. Prace oryginalne

1. Rozprawy

2. Rozprawy mniejsze i artykuły

3. Wykłady, odczyty, referaty

4. Przemówienia

5. Varia

II. Sprawozdania i publikacje o charakterze informacyjnym

III. Przekłady

IV. Działalność redakcyjna

C. Literatura o Kazimierzu Twardowskim

I. Literatura dotycząca poglądów filozoficznych K. Twardowskiego

II. Literatura dotycząca bądź całokształtu działalności na polu filozofii (lub poszczególnych jej praktycznych dziedzin), bądź całokształtu działalności K. Twardowskiego w ogóle

III. Literatura dotycząca działalności pozafilozoficznej K. Twardowskiego


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism