Husserlowskie pojęcie świata przeżywanego (Lebenswelt)

Jarosław Rolewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2017.029

Abstrakt


Artykuł w sposób zwięzły prezentuje podstawowe idee i sensy związane ze źródłowym, czyli Husserlowskim pojęciem świata przeżywanego (die Lebenswelt), a szczególnie jego warstwy głębokiej, apriorycznej i istotowej – a priori Lebenswelt oraz relacji pomiędzy tą pierwotną strukturą ontologiczną a nauką europejską.


Słowa kluczowe


Husserl; świat życia; fenomenologia; transcendentalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Husserl E., Kryzys nauki europejskiej a transcendentalna fenomenologia, (fragmenty), przeł. J. Szewczyk, „Studia Filozoficzne” 1976, z. 9.

Rolewski J., Rozum, nauka, świat przeżywany, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism