Prawo naturalne a prawa człowieka: stanowisko Bertholda Walda

Józef Kożuchowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2016.029

Abstrakt


W artykule przedstawiono poglądy Bertholda Walda w kwestii podstaw praw człowieka. Autor artykułu podziela poglądy niemieckiego myśliciela, że fundamentem tych praw jest prawo naturalne, co w kulturze współczesnej bywa pomijane, przyczyniając się do błędów w pojmowaniu godności i wolności człowieka. Wald, zdaniem autora, w oryginalny sposób pokazuje racjonalny i uniwersalny charakter wizji prawa naturalnego Tomasza z Akwinu jako źródła praw człowieka. Podkreśla, że w doświadczeniu siebie samego przez człowieka można odczytać zarówno prawdę o tym prawie, jaki i o ludzkich uprawnieniach. Dzięki temu koncepcja ta brzmi przekonująco i jest zrozumiała dla każdego człowieka, niezależnie od kontekstu czasowego, kulturowego i światopoglądowego. Dla Walda, podobnie jak dla Mieczysława A. Krąpca, podmiotem praw jest każdy człowiek ze względu na swą osobową godność rozumianą w sposób klasyczny, czyli mającą swe uzasadnienie w naturze ludzkiej, a nie w samych jej przymiotach. W swej prezentacji stanowiska niemieckiego myśliciela autor artykułu uwyraźnia i uszczegóławia niektóre wątki: definiowania prawa naturalnego jako źródła praw człowieka i doświadczania siebie samego przez człowieka we wszystkich rozpatrywanych aspektach oraz ukazania godności osobowej jako fundamentu praw.


Słowa kluczowe


filozofia; prawo naturalne; prawa człowieka; osoba; godność ludzka; Tomasz z Akwinu; Berthold Wald

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Foot Ph., Die Natur des Guten, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004.

Jakuszko H., Krytyka oświeceniowych koncepcji prawa naturalnego, „Zadania Współczesnej Metafizyki”, nr 8, Substancja. Natura. Prawo naturalne, red. nauk. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006.

Kant I., Metafizyka moralności, przeł. M Wartenberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971.

Krąpiec M.A., Porządek prawny – rzeczywistość czy fikcja?, „Człowiek w Kulturze” 1996, nr 11.

Taylor Ch., Negative Freiheit? Zur Kritik der neuzeitlichen Individualissmus, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main 1992.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 13, Prawo, kwestia 95, art. 4, tłum. i obj.

o. P. Bełch,, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1986.

Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej, ks. 3, przeł. Z. Włodek, W. Zega, Wydawnictwo „W Drodze”, Poznań 2007.

Wald B., Menschen Würde und Menschenrechte, w: Naturrecht und Kirche in säkularen Staat, red. H.G. Niesing, Springer VS, Wiesbaden 2016.

Wald B., Natura i prawo naturalne – perspektywa historyczna, „Zadania Współczesnej Metafizyki”, nr 8, Substancja. Natura. Prawo naturalne, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006.

Wald B., Błąd antropologiczny i jego konsekwencje we współczesnej filozofii, „Zadania Współczesnej Metafizyki”, nr 5, red. nauk. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003.

Wald B., Substantialität und Personalität, Mentis Verlag, Paderborn 2005.

Wroczyński K, O źródłach treści praw człowieka, „Człowiek w Kulturze” 1996, nr 11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism