O możliwości istnienia filozofii chrześcijańskiej

Sebastian Gałecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2016.028

Abstrakt


Od blisko dwóch tysiąca lat trwa spór o możliwość istnienia filozofii specyficznie chrześcijańskiej i o sensowność posługiwania się tym pojęciem. Uważna analiza tej debaty pozwala wyróżnić trzy podstawowe nurty, paradygmaty myślenia o filozofii chrześcijańskiej: stanowisko odrzucające – z różnych powodów – możliwość jej istnienia; grupę myślicieli uznających, że o filozofii chrześcijańskiej można mówić wyłącznie w kontekście chrześcijańskim, ale w żadnym wypadku metafilozoficznym; trzeci, który afirmuje istnienie zarówno historyczne, jak i merytoryczne istnienie specyficznie chrześcijańskiej filozofii. Niniejszy artykuł poświęcony jest zaprezentowaniu każdego z powyższych stanowisk, łącznie z ich argumentami, przede wszystkim na podstawie niektórych ich przedstawicieli – ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych myślicieli polskich.


Słowa kluczowe


Filozofia chrześcijańska; metafilozofia; Étienne Gilson; Wojciech Chudy; Krzysztof Stachewicz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Böhner Ph., Gilson É., Historia filozofii chrześcijańskiej: od Justyna do Mikołaja Kuzańczyka, tłum. Stanisław Stomma, PAX, Warszawa 1962.

Chudy W., Filozofia chrześcijańska – rozum i wiara, „Ethos” 3–4 (2007) 79–80, s. 45–66.

Coreth E., Ehlen P., Haeffner G., Ricken F., Filozofia XX wieku, tłum. M.L. Kalinowski, Antyk, Kęty 2004.

Gilson É., Duch filozofii średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, PAX, Warszawa 1958.

Gogacz M., Czym jest filozofia chrześcijańska, „Za i Przeciw” 14 (5 kwietnia) 1981, s. 6, 23.

Heidegger M., Fenomenologia i teologia, tłum. J. Tischner, „Znak” 295–296 (1979), s. 119–134.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, tłum. R. Marszałek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Heller M., Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej, Biblos, Tarnów 2002.

Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” do biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem, Rzym (14 września) 1998.

Stachewicz K., O filozofii chrześcijańskiej. Kilka uwag z perspektywy historycznej i futurologicznej, „Logos i ethos” 2 (35) 2013 s. 219–234.

Swieżawski S., Święty Tomasz na nowo odczytany. Wykłady w Laskach, Znak, Kraków 1983.

Szałata K., Filozofia chrześcijańska. Na marginesie wielkiej debaty od encykliki „Aetarni Patris” do „Fides et ratio”, Fundacja Polska Raoula Follereau, Warszawa 2004.

Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom, tłum. E. Stanula, w: tenże, Wybór pism, ATK, Warszawa 1970, s. 40–78.

Zdybicka Z.J., Zieliński E.I., Chrześcijańska filozofia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk (red.), t. II, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 167–173.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism