Humanitaryzm jako hipertrofia moralności – ujęcie antropologiczne Arnolda Gehlena

Rafał Michalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2016.026

Abstrakt


Artykuł omawia krytyczne argumenty Arnolda Gehlena skierowane pod adresem współczesnego etosu humanitaryzmu. W pierwszej i drugiej części tekstu zostanie zanalizowana antropologiczna i historyczna geneza tego etosu oraz jego pozycja we współczesnej kulturze i polityce. Trzecia, końcowa część zaprezentuje krytykę stanowiska Gehlena, jaką przeprowadził Jürgen Habermas i Lothar Samson. Na zakończenie autor przytoczy własne krytyczne argumenty przeciwko diagnozie niemieckiego antropologa.  


Słowa kluczowe


humanitaryzm; hipermoralność; etyczny pluralism; państwo; wzajemność; etos rodzinny; moralność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berlin I., Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, tłum. M. Pietrzak-Merta, M. Tański Warszawa 2004.

Eibl-Eibesfeldt I., Miłość i nienawiść, tłum. Z. Stromenger, Warszawa 1997, s. 240–252.

Gehlen A., Moral und Hypermoral, Eine pluralistische Ethik, Wiesbaden 1981. Gehlen A., Urmensch und Spätkultur, Frankfurt am Main 2004.

Gehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.

Göle N., Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu, tłum. M. Ochab, Kraków 2016.

Habermas J., Nachgeahmte Substantialität, w: idem, Philosophisch-politische Profile, Frankfurt am Main 1971.

Kant I., Spór fakultetów, w: idem, Dzieła zebrane, Wydanie Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK, t. 5, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011.

Lorenz K., Tak zwane zło, tłum. A.D. Tauszyńska, Warszawa 1972.

Michalski R., Hipermoralność a pluralizm etyczny: perspektywa antropologiczna, „Ruch Filozoficzny” 2013, t. 70, s. 98–113.

Riesman D., Samotny tłum, tłum. J. Strzelecki, Warszawa 1996.

Samson L., Triebstruktur und Ethik, „Philosophische Rundschau” 19 (1972), s. 211–225.

Scheler M., Człowiek w epoce zacierania się przeciwieństw (tłum. S. Czerniak), w: idem, Pisma z antropologii i teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 191–240.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism