Bez stałego meldunku. Emocje między biologią a humanistyką

Andrzej Jastrzębski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2016.004

Abstrakt


Emocje są przedmiotem zainteresowania zarówno neurobiologii, psychologii jak i filozofii, a mimo to pozostaje wciąż naukowym wyzwaniem ustalenie wspólnego stanowiska w rozumieniu natury stanów emocjonalnych człowieka. Są one niezwykle interesującym interdyscyplinarnym przedmiotem badawczym. Wydaje się, że wiemy o nich już bardzo dużo, a jednak wymykają się pełnej operacjonalizacji na przykład w psychologii. Artykuł jest próbą porównania wybranych stanowisk dotyczących rozumienia stanów emocjonalnych człowieka za zakresu filozofii, psychologii oraz neurobiologii pozwalającą na pozytywną albo negatywną weryfikację niektórych klasycznych oraz potocznych przekonań, jakie żywimy w odniesieniu do świata emocji.


Słowa kluczowe


Emocje; uczucia; mózg; umysł; psychika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abrams J.K., Johnson P.J., Hollis J.H., Lowry C.A., Anatomic and functional topography of the dorsal raphe nucleus, „Annals of the New York Academy of Science” 2004, Vol. 1018, s. 46–57.

Arbib, M.A., Fellous, J.M., „Emocje: od mózgu do robota”, w: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu, PWN, Warszawa 2008, s. 112–128.

Arnold M.B., Gasson J.A., The Human Person: An Approach to an Integral Theory of Personality, Ronald Press, New York 1954.

Ben-Ze’ev A., „Typical emotions”, w: W. O’Donohue, R.F. Kitchener (eds.), The Philosophy of Psychology, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 1996, s. 227–242.

Cicero, Tusculan disputations: also treatises On the nature of the gods, and On the commonwealth, Harper & Brothers, New York 1888.

Davidson, R.J., Darwin and the neural bases of emotion and affective style, „Annals of the New York Academy of Science” 2003, Vol. 1000, s. 316–336.

Dec, I., „Oryginalność i aktualność Tomaszowej klasyfikacji uczuć”, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Osoba i uczucia, PTTA, Lublin 2010, s. 88–90.

Eacker J.N., Problems of Metaphysics and Psychology, Nelson-Hall, Chicago 1983.

Fehr B., Russell J.A., Concept of emotion viewed from prototype perspective, „Journal of Experimental Psychology” 1984, Vol. 113, s. 464–486.

Griffiths P.E., „Czym naprawdę są emocje?”, w: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu, PWN, Warszawa 2008, s. 16–36.

Heidegger M., Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1989.

Jakuszko H., „Próby racjonalizacji uczuć”, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Osoba i uczucia, PTTA, Lublin, s. 359–396.

Jeannerod M., „How do we decipher others’ minds”, w: J.M. Fellous, M.A. Arbib (eds.), Who needs emotions? The brain meets the robot, Oxford University Press, New York 2005, s. 147–169.

Kelley A.E., „Neurochemical networks encoding emotion and motivation: An evolutionary perspective”, w: J.M. Fellous, M. A. Arbib (eds.), Who needs emotions? The brain meets the robot, Oxford: Oxford UP 2005, s. 29–77.

Krąpiec M.A., Psychologia racjonalna, TN KUL, Lublin 1996.

Mamełka T., Uczucia w życiu człowieka według Kartezjusza, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Osoba i uczucia, PTTA, Lublin, s. 331–358.

Maryniarczyk A., „Miejsce i rola uczuć w strukturze bytowej człowieka”, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Osoba i uczucia, PTTA, Lublin, s. 51–53.

Panksepp J., „Emocjonalne systemy operacyjne a subiektywność: problemy metodologiczne i ramy pojęciowe dla neurobiologicznej analizy afektu”, w: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu, PWN, Warszawa 2008, s. 73–111.

Pessoa L., Ungerleider L.G., Neuroimaging studies of attention and the processing of emotion-laden stimuli, „Progress in Brain Research” 2004, Vol. 144, s. 171–182.

Pibram K.H., „Neurobehavioral Science, Neuropsychology, and the Philosophy of Mind”, w: W. O’Donohue, R. F. Kitchener (eds.), The Philosophy of Psychology, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 1996, s. 207–226.

Prinz J.J., „Emocje jako ucieleśnione oceny”, w: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu, PWN, Warszawa 2008, s. 37–72.

Roccatagliata G., La teoria della mente, Borla, Roma 2006.

Tucholska S., Uczucia w psychologii, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Osoba i uczucia, PTTA, Lublin, s. 99–111.

Wiener D., Antycypacja a procesy emocjonalne. Kognitywistyczne ujęcie systemów emocjonalnych, UAM, Poznań 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism