Anny Teresy Tymienieckiej koncepcja dialogu interdyscyplinarnego

Magdalena Mruszczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2014.016

Abstrakt


Wychodząc naprzeciw odwiecznemu ludzkiemu pragnieniu poznania i zrozumienia Wszystkiego, Anna Teresa Tymieniecka (1923–2014) podjęła dialog interdyscyplinarny z przedstawicielami nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz ze środowiskiem artystycznym. Polska filozof uznała, że to jedyna droga, którą można dojść do największego celu ludzkości, jaki ostatecznie ukrywa się pod zagadnieniem „poznania i zrozumienia Wszystkiego”. To poznanie sensu ludzkiego życia i życia jako takiego zawładnęło umysłem człowieka. Tymieniecka dostrzegła ten kierunek zmagań człowieka zarówno w filozofii, jak i w naukach szczegółowych oraz twórczości artystycznej. Zaproponowała grunt, na którym może, jej zdaniem, dochodzić do interdyscyplinarnego dialogu. Jest nim fenomenologia życia. Fenomenologia życia to metoda, język i krytyka ludzkiego poznania, szeroko określanego jako naukowe.


Słowa kluczowe


Anna Teresa Tymieniecka; filozofia życia; fenomenologia życia; życie; nauka; żywe jestestwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fiut I.S., Zrównoważony rozwój: aspekt filozoficzny i medialny, „Problemy ekorozwoju” 2006, t. 1, nr 2.

Łaciak P., Ciało a redukcja w ujęciu Edmunda Husserla, w: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, red. A. Kiepas, E. Struzik, Studio 29 Michał Motłoch, Katowice 2010.

Szymaniak A., „Anna Teresa Tymieniecka”, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. A. Maryniarczyk, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011.

Tymieniecka A.T., Życie w pełni logos, ks. 1: Metafizyka nowego Oświecenia, przeł. M. Wiertlewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

Wiertlewska M., Objaśnienia ważniejszych pojęć, w: A.T. Tymieniecka, Życie w pełni logos, ks. 1: Metafizyka nowego Oświecenia, przeł. M. Wiertlewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

Tymieniecka A.T., The Human Condition in-the-Unity-of-Everything-there-is-alive. Individuation, Self, Person, Self-determination, Freedom, Necessity, „Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research”, 2006, vol. 89, book 2.

Tymieniecka A.T., Poetics as the two faced mirror of the human being In phenomenology and literature, „Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research” 1982, vol. 12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism