Nauczycielki ludowe. Uwarunkowania pracy kobiet w publicznej oświacie powszechnej Polski międzywojennej

Monika Piotrowska-Marchewa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2020.12

Abstrakt


Artykuł podejmuje zagadnienie uwarunkowań pracy kobiet w publicznej oświacie powszechnej w II Rzeczypospolitej, na podstawie analizy wybranych materiałów prasowych, archiwalnych i statystycznych. Autorka rozważa, czy polityka państwa polskiego w okresie międzywojennym sprzyjała wchodzeniu kobiet w struktury oświaty powszechnej i utrwalaniu ich pozycji zawodowej. Koncentruje się zarówno na emancypacyjnych walorach zawodu nauczycielki ludowej i możliwościach realizowania się w szkolnictwie powszechnym przez kobiety, jak też na przejawach strukturalnych nierówności w dostępie do tego zajęcia.


Słowa kluczowe


nauczycielki; nauczycielki ludowe; szkolnictwo powszechne; oświata publiczna; Polska 1918–1939; II Rzeczpospolita; praca kobiet; kobiety

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chwastyk-Kowalczyk J., „Bluszcz” w latach 1918–1939: tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, Kielce 2003.

Cichoracki P., Województwo poleskie 1921–1939. Z dziejów politycznych, Łomianki 2014.

Cierzniewska R., Kształtowanie umiejętności zawodowych w seminariach nauczycielskich Drugiej Rzeczypospolitej, Toruń 2008.

Glimos-Nadgórska A., Nauczyciele i nauczycielki: zróżnicowanie szans w zawodzie w województwie śląskim w okresie międzywojennym, w: Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, t. 6, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 169–178.

Glimos-Nadgórska A., Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego 1922–1939, Katowice 2000.

Iwanicki M., Społeczna działalność pozaszkolna nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918–1939, Olsztyn 1984.

Januszewska-Jurkiewicz J., Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920–1939, Katowice 2010.

Juśko E., Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej w latach 1918–1922, Lublin 2006.

Kempa G., Edukacja dziewcząt i kobiet śląskich (od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej), Katowice 1996.

Linkiewicz O., Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2018.

Nauczyciele w liczbach. Liczebność, cechy osobowe, zatrudnienie, uposażenie 1935/36, red. M. Falski, Warszawa 1938.

Rafalska K., Wspomnienia polskiej nauczycielki z lat 1939–1948, Brzozów–Rzeszów–Sanok 1995.

Sanojca K., Szkoła jako instytucja pracy. Pozycja prawna i problemy zawodowe nauczycieli szkół państwowych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, w: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, C. Leszczyńska, Warszawa 2014 (Metamorfozy Społeczne, 9), s. 277–291.

Smołalski A., Struktura zawodowa nauczycielstwa w Polsce do 1939 roku, Opole 1996.

Szczechura T., Związek Nauczycielstwa Polskiego: zarys dziejów 1919–1939, Warszawa 1957.

Walasek S., Nauczyciele szkół średnich w Polsce w roku 1922/23 jako grupa społeczna, w: Oświata, szkolnictwo i wychowanie w latach II Rzeczypospolitej. Materiały Ogólnopolskiej Sesji Naukowej, Lublin 7–8 listopada 1988 roku, red. K. Poznański, Lublin 1991, s. 133–138.

Żarnowski J., Kobiety w strukturze społeczno-zawodowej Polski międzywojennej, w: Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 95–108.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism