Personal trainers professional qualifications - demands of the labour market

Aleksandra Leśniewska, Aneta Stosik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.002

Abstrakt


Fitness has been a growth industry over the past years and seems not to be saturated on the polish ground. Fitness clubs offer a wide range of services to their clients from group classes to individual trainings such as personal training. However, personal trainers in Poland have conducive and effortless way to access to their profession, they still struggle with the lack of professional standards and incoherent education; system. The main purpose of this article was to define what are the demands of the labour market in terms of required qualifications and competences for personal trainers who are taking part in recruitment process. 


Słowa kluczowe


personal trainer; fitness services; qualifications and competencies; labour market

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cyrek M, Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, nr 18.

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Wolters Kulwer, 2014.

Hunin M., Jeruszka U., Kramek Z., Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych – analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb, Gdynia 2007.

Leśniewska A., Identyfikacja kompetencji trenerów personalnych w usługach fitness, praca doktorska w przygotowaniu, AWF Wrocław 2016.

Madeson M. N., Hultquist Ch. N., A. Church A, Fischer L., A phenomenological investigation of women’s experiences with personal training, International Journal of Exercise Science, 2010, vol. 3, issue 3, art.13, dostęp online:http://digitalcommons.wku.edu/ijes/vol3/iss3/13

Maguire J.S., Fit and flexible: The fitness industry, personal trainers and emotional service labor, “Sociology of Sport Journal” 2001, Nr 18

Źródła internetowe

European Health and Fitness Market Report 2015 [dostęp online] http://www.europeactive.eu/blog/europeactive-and-deloitte-publish-new-official-european-health-fitness-market-report.

Na polskim rynku przybywa sieci fitness [dostęp online] http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/na-polskim-rynku-przybywa-sieci-fitness,27061.html.

National Strenght and Conditioning Association [dostęp online] http://www.nsca.com/Certification/CPT/.

Nyga K., Nowe zawody przyszłością na rynku pracy, portal Rynekpracy.pl (Sedlak&Sedlak) [dostęp online z dnia 15.05.2008r.], http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.29/wpis.37.

Siłownie i kluby fitness to zyskowny biznes. Polski rynek do 2017 r. urośnie trzykrotnie [dostęp online z dnia 17.04.2014r.], http://www.biznes.newseria.pl/news/sport/silownie_i_kluby_fitness,p1522492344.

Słownik podstawowych terminów KSK [dostęp online]: http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Slownik_na_strone.pdf.

Stasikowska I, Gwiazda w klubie fitness, “Fitness Wellness & SPA Management International” 2011, Nr 5/11, s. 27 [dostęp online], http://www.fitness-om.pl/cms/zalaczone_pliki/Artyku%C5%82_Trener_Personalny_Fitness_Managment_2011.pdf.

Worldwide survey of fitness trends for 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ACSM'S Health & Fitness Journal, [dostęp online] http://journals.lww.com/acsmhealthfitness/pages/results.aspx?txtkeywords=Worldwide+Survey+Reveals+Fitness+Trends

www.biznes.newseria.pl


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism