Techniques for administering inhaled medicines to patients with bronchial asthma in nursing practice

Iwona Czerwińska Pawluk, Elwira Paula Pawluk, Angelo Daniel Szymaszek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2021.07.02.003

Abstract


Bronchial asthma due to complex etiopathogenesis, the frequency of exacerbations is a serious medical and social problem [10]. At the root of the disease lies the chronic inflammatory process, which is the main cause of symptoms [5,18]. In the therapy of bronchial asthma, the basis is drugs administered directly to the affected area of the inflammatory process by various inhalation techniques. Ignorance of drug inhalation techniques and/or failure of the patient/caregivers to make pharmacotherapy recommendations is associated with a risk of many side effects. In order for patient therapy to be safe and effective, it is necessary to carry out large-scale educational activities both among medical staff as well as patients and their caregivers in the field of aerosol therapy techniques.

Streszczenie
Astma oskrzelowa ze względu na złożoną etiopatogenezę, częstość zaostrzeń stanowi poważny problem medyczny jak i społeczny [10]. U podłoża choroby leży przewlekły proces zapalny, który jest główną przyczyną objawów [5,18]. W terapii astmy oskrzelowej podstawę stanowią leki podawane bezpośrednio do miejsca objętego procesem zapalnych za pomocą różnych technik inhalacyjnych. Nieznajomość technik inhalacji leków i / lub niestosowanie się pacjenta / jego opiekunów do zaleceń w zakresie farmakoterapii wiąże się z ryzykiem wielu działań niepożądanych. Aby terapia pacjentów była bezpieczna i skuteczna konieczne jest prowadzenie na szeroką skalę działań edukacyjnych zarówno wśród personelu medycznego jak też pacjentów i ich opiekunów z zakresu technik aerozoloterapii.

Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, techniki aerozoloterapii.

Keywords


bronchial asthma; aerosol therapy techniques; astma oskrzelowa; techniki aerozoloterapii.

Full Text:

PDF

References


Bręborowicz A i wsp. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w astmie oskrzelowej u dzieci. Alergia Astma Immunologia 2007; 12: 129-114

Bręborowicz A. Astma u dzieci. Mediton, Łódż 2016

Emeryk A., Bartkowiak-Emeryk M. Komory inhalacyjne. w: Emeryk A., Kurzawa R., Bręborowicz A. (red.) Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2007

Emeryk A., Kurzawa R. Inhalator ciśnieniowy z dozownikiem.(pMDI). w; Emeryk A., Kurzawa R., Bręborowicz A. (red.) Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2007

Emeryk A., Bręborowicz A., Lis G. Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

Emeryk A., Bartkowiak-Emeryk M., Kurzawa R. Symptomatologia i klasyfikacja astmy. w: Emeryk A., Bręborowicz A., Lis G. Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

Emeryk A, Bartkowiak-Emeryk M, Czerwińska Pawluk I. Przydatność pomiaru szczytowego przepływu wdechowego w doborze inhalatora suchego proszku u dzieci chorych na astmę oskrzelową. Pol Merk Lek 2000; 9: 667-670

Emeryk A., Pirożyński M., Mazurek H. Polski przewodnik inhalacyjny. VIA MEDICA, Gdańsk 2015

Emeryk A., Pirożyński M. Aerozoloterapia chorób układu oddechowego. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

Emeryk A., Pirożyński M., Najważniejsze problemy nebulizacji u dzieci, Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (3): 140-144]

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2019, http://ginasthma.org/gina-report-global-strategy-for-asthma-management-and-prevention (dostęp 11.01.2020)

Grzelewska-Rzymowska I., Górski P. Astma według raportu GINA 2014. Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 10–29

Kokot M. Dobór właściwego inhalatora proszkowego na podstawie pomiaru szczytowego przepływu wdechowego w wybranych grupach chorych z obturacją oskrzeli. Pol Merk Lek 2000; 9: 672-676

Kupryś-Lipińska I., Kuna P., Nebulizacja jako metoda podawania leków w chorobach układu oddechowego, Terapia 2013, 3: 21-27

Kurzawa R., Emeryk A., Bręborowicz A. Podstawy terapii astmy. w: Emeryk A., Bręborowicz A., Lis G. Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

Mario La Rosa, Michele Miraglia Del Giudice, Pneumologia Pediatrica 2003; 12: 28-3

Samoliński B., Bodzenta-Łukaszyk A., Szpak A., Emeryk A., Komorowski J. i wsp.: Epidemiologia alergii i astmy w Polsce — doniesienie wstępne badania ECAP. Terapia 2009; 17: 8-11

http://www.ecap.pl/doktorat.pdf

www.alergia-astma-immunologia.pl

https://mamapediatra.pl/2018/09/20/mamapediatra-o-inhalatorach-mala-sciaga-dla-rodzicow/

https://medica365.pl/maska-uniwersalna-do-inhalatora-medel-family-plus,id9437.html

Gozhenko, A., Biryukov, V., Gozhenko, O., Zukow, W. (2018a). Health as a space-time continuum. Journal of Education, Health and Sport, 8(11), 763-777. doi: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2657000.

Gozhenko, A., Biryukov, V., Muszkieta, R., Zukow, W. (2018b). Physiological basis of human longevity: the concept of a cascade of human aging mechanism. Collegium antropologicum, 42(2), 139-146.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism