Nursing level knowledge of strokes from the study of demographic and social factors

Lucyna Gazdowicz, Elżbieta Cipora, Mateusz Niemiec, Edyta Krowicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2021.07.02.001

Abstract


Introduction. Strokes often have very serious medical, social and economic consequences. Knowledge about strokes is the basis for effective prophylaxis and makes it possible to quickly notice the symptoms and initiate appropriate therapeutic treatment in a short time.
The aim of the research was to assess the level of knowledge of nursing students about strokes, taking into account selected demographic and social factors.
Material and methods. The research covered a group of 120 students of nursing at the State University of Jan Grodek in Sanok. The diagnostic survey method was used. The research tool was a proprietary questionnaire containing questions about the demographic and social situation and a stroke knowledge test. The IBM SPSS v 25.0 package was used in the statistical analysis. The value of p≤0.05 was adopted as statistically significant.
Results. The mean age of the respondents in the years was 33.82 (SD 9.75). The vast majority of the respondents (94.2%) were women. The average level of knowledge about stroke was highest in the 31-40 age group (83.3%). A statistically significant relationship was found between the level of education of the respondents and the level of their knowledge about strokes (p = 0.029). On the other hand, the age, marital status, place of residence and social and living conditions of students did not significantly affect the level of their knowledge about stroke.
Conclusions. The overall level of knowledge about strokes among nursing students was average. Most of the subjects studied were familiar with pre-hospital management procedures in the event of a stroke, but had significant gaps in knowledge regarding the time of thrombolytic treatment initiation after the onset of stroke. In the education of nursing students, particular attention should be paid to issues related to the prevention and management of strokes.

Keywords


stroke; knowledge; students; demographic and social factors

Full Text:

PDF (Polish)

References


Szczuchniak W, Sobolewski P, Kozera G. Opóźnienia przed- i wewnątrz- -szpitalne w udarze mózgu: przyczyny, skutki, zapobieganie. Forum Medycyny Rodzinnej. 2016; 10(3): 119-128.

Członkowska A. Nowa definicja udaru. Medycyna Praktyczna- Neurologia. 2013; 5: 36-40.

Szpunar P, Mańdziuk M, Kaszuba B, Krawczyk-Suszek M, Kołodziej K. Wiedza pracowników biurowych na temat udaru mózgu – doniesienia wstępne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017; 2(51): 199-206. https://doi.org/10.20883/ppnoz.2017.27.

Tomaszewska A. Wiedza mieszkańców Płocka i jego okolic na temat udaru mózgu.

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne. 2013; 2(3): 109-116.

Cichońska M, Borek M, Krawczyk W, Iłżecka J. Częstość występowania naczyniowego uszkodzenia mózgu w populacji powiatu ostrowieckiego. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(2): 77-83.

Dobrowolska A, Baranowski D, Karpiński R, Rejdak K. Retrodpektywna analiza czynników ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu. Biomedyczny przegląd naukowy. Wyd. Tygiel. Lublin. 2016; 1: 145-158.

Jauch EC, Saver J L, Adams HP, Askiel B, Connors JJ, Demaerschalk BM et al. Guidelines for Early Management of patients With Acute Ischemic Stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2013; 44: 870-947.

Siminska J, Pietkun K, Porzych P, Głowacka I, Grzyb S, Hagner W et al. Udar niedokrwienny mózgu- postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(8): 439-453. https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60875.

Evans M, White P, Cowley P, Werring DJ. Revolution in acute ischemic stroke care: practical guide to mechanical thrombectomy. Practical Neurology. 2017; 17: 252-265. https://doi:10.1136/practneurol-2017-001685.

Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K et al. Guidelines for Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/ American Stroke Association. Stroke. 2018; 49: e46-e110.

Uchmanowicz I, Rosińczuk J, Jankowska-Polańska B. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom1. Rosińczuk J, Kołtunik A, Księżyc M, Elias K. Wiedza pielęgniarek na temat udarów mózgu. Wrocław. Wydawnictwo Continuo; 2014. p. 290-297.

Price CI, Shaw L, Dodd P, Exley C, Flynn D, Francis R et al. Paramedic Acute Stroke Treatment Assessment (PASTA): study protocol for a randomised controlled trial. Price et al. Trials. 2019; 20:121. https://doi.org/10.1186/s13063-018-3144-z.

Cieślak K. Wiedza pacjentów po udarze mózgu na temat własnej choroby. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej. 2018; 4(2): 15-22. https://doi:10.19251/pwod/2018.4(2).

Zarandona J, Cillero I, Arrue M. Nursing students misunderstandings when learning about stroke care: A phenomenographic study. Nurse Education Today. 2019; 73: 54-59. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.11.013.

Ramirez-Moreno JM, Alonso-González R, Peral Pacheco D, Millán-Nunez MV, Roa-Montero A, Constantino-Silva AB et al. Effect of socioeconomic level on knowledge of stroke in the general population: A social inequality gradient. Neurologia. 2016; 31: 24-32.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism