Prerequisites for stretching use in physical education of high school female students

Natalia Bielikova, Nina Dedeliuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.016

Abstract


The article deals with flexibility as one of the leading physical characteristic of a person, presents the scientific view of the types of flexibility and their description, as well as peculiarities of flexibility development at different stages of human life. The paper also covers flexibility development methods using various exercises, including different types of stretching. The author considers the possibilities of stretching use in physical education of secondary schools students in Ukraine.

Keywords


flexibility; joint mobility; stretching; high school female students

Full Text:

PDF

References


Andrijchuk O. General lifestyle characteristics of students who practice sports Journal of Physical Education and Sport. 2016; 16: 699 –702. DOI:10.7752/jpes.2016.s1113

Oliinyk Yu.O. Stan zdorovia pidlitkiv-starshoklasnykiv m. Kharkova, shcho meshkaiut u raionakh iz riznymy ekolohichnymy kharakterystykamy. Medytsyna siohodni i zavtra. 2013; (60): 143-146.

Galazoulas C. Effects of static stretching duration on isokinetic peak torque in basketball players in semi-professional male basketball players. Journal of Physical Education and Sport, 2016; 16: 1058–1063.

Pornpimol M., Juntip N. Effects of stretching and cold-water immersion on functional signs of muscle soreness following plyometric training. Journal of Physical Education and Sport, 2015; 15: 128–135.

Haieva S.O., Haievyi V.Yu., Servetnyk A.V. Neobhidnist rozvytku hnuchkosti studentiv spetsialnoii medychnoii hrupy na zaniattiakh z fizychnoho vykhovannia u vyshchomy navchalnomy zakladi. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova, 2017; 5: 28-31.

Jung-Hyun Choi, Kyung-Tae Yoo, Ho-Jung An, Wan-Suk Choi, Ja-Pung Koo, Jae-Ic Kim, Nyeon-Jun Kim, The effects of taping, stretching, and joint exercise on hip joint flexibility and range of motion. J Phys Ther Sci, 2016; 28(5): 1665–1668.

Aftimichuk O. The methodology of flexibility development in the teenagers who practice break dance by fitness program. MOJ Sports Med. 2020;4(2):36‒39. DOI: 10.15406/mojsm.2020.04.00091

Serhiienko L. P. Kompleksne testuvannia rukhovykh zdibnostei liudyny : Navchalnyi posibnyk. Mykolaiv: UDMTU, 2001. 306.

Khotimchenko A.V., Burianova A.A., Kolesnikov I.V., Kolesnikova A.P. Ozdorovitelnye tekhnologii v obuchenii studentov s ispolzovaniem netraditsionnykh sredstv fizicheskoy kultury: Uchebnoe posobie. Dalnevostochnyi hosudarstvennyi universitet, Khabarovsk. Khabarovsk: Pechatnyy izdatelskiy tsentr DVHHU, 2014. 218.

Petrovych V., Alioshyna A. Hnuchkist ta ii vplyv na orhanizm luidyny. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstviі: Zbirnyk naukovykh prats. 4 (20), 2012. 319-322.

Nikolaiev Yu., Nikolaiev S. Rozvytok hnuchkosti i rukhlyvosti v plechovykh i kulshovykh suhlobakh u yunakiv serednioho ta starshoho shkilnoho viku. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : Zbirnyk naukovykh prats, 2013, 2 (22): 86-89.

Lapkovskyi E., Yatsiv Ya., Sarabai V. Suchasni vymohy do fizychnoii pidhotovky spetsialistiv. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Fizychna kultura. 2013; 18: 245-251.

Shevtsiv U., Svistelnyk I., Shyra A. Stretchynh iak odyn iz vydiv ozdorovchoho fitnesu. Problemy aktyvizatsii rekreatsiino-ozdorovchoii diialnosti naselennia: Materialy ХІ Mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii konferentsii. Lviv, 2018: 174-177.

Putkisto M. Stretching: metod glubokoy roztiazhki. M.: ООО Izdatelskiy dom Sofia, 2003. 175.

Page P, Current concepts in muscle stretching for exercise and rehabilitation. Int J Sports Phys Ther, 2012; 7(1): 109–119.

Lenyshyn V.A. Udoskonalennia spetsialnoii fizychnoii pidhotovky u hrupovykh vpravakh khudozhnioii himnastyky na etapi spetsializovanoii bazovoii pidhotovky (Dysertatsiia kandydata nauk z fizychnoho vykhovannia ta sportu). Lviv, 2016. 278.

Dębski, S.S., Skalski, D., Lizakowski, P., Grygus, I., Stanula, A. (2017). Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych – wybrane zagadnienia [Health-related properties of motor behavior – selected issues]. Medycyna i zdrowie. 2:12-44 (in Polish).

Zabolotna, O., Skalski, D., Nesterchuk, N., Grygus, I. (2019). Health-related good of physical culture and health education. Reabilitatsiini ta fizkulturno-rekreatsiini aspekty rozvytku liudyny=Rehabilitation & recreation. Rivne. 5:53-58.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism