How do parents perceive the schoolbag problem?

Mirosław Joachim Mrozkowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.014

Abstract


Introduction. The problem of overloading children with too heavy schoolbags has been repeatedly reported in the period between August and September. Material and method. The survey was conducted in a group of 65 parents of children aged 7 years. The survey included 9 questions. Conclusions. (1) Parents usually declare they know the health status of their children. They believe that the child will be carrying a four-kilogram schoolbag on his or her back, learn using conventional methods (without tablets), and spend about two hours on improving their physical fitness. (2) The development of physical fitness and the prevention of static posture disorders are not supported by parents' acceptance of the preorientation of the children's lifestyles.

Keywords


schoolbag, body posture, physical activity

Full Text:

PDF

References


Mrozkowiak Mirosław, Mrozkowiak Magdalena: Co to jest zdrowy styl życia = What is

meant by the healthy lifestyle ? [W:] Ontogeneza i promocja zdrowia : w aspekcie

medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard

Asienkiewicz, Ewa Skorupka. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu

Zielonogórskiego, 2011, s. 117 130.

Mrozkowiak M., Posłuszny M., Refleksje nad postawą ciała w kontekście

genetyki i epigenetyki = Some reflections on body posture in the context of genetics and

epigenetics. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):187-200.

Wolański N. 2015, z korespondencji

Skawiński D., Zaworska-Winiarska A., Sikora D., Horecka-Lewitowicz, Springer M.,

Ocena poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki wad postawy wśród dzieci i młodzieży,

Studia Medyczne, Kielce, 2011, 21, 15-21

Voll, H.J., Klimt, F., 1977, Strain in children caused by schoolbags, Offentliche

Gesundheits¬wesen, 39, 369-378.

Sander, M., 1979, The weight of schoolbags in a primary school in Freiburg:

recommendations to parents and teachers, Offentilche Gesundheitswesen, 41, 251-253.

Malhotra, M.S., Sen Gupta, J., 1965, Carrying school bags by children, Ergonomics, 8,

- 60.

Lai, J.P., Jones, A.Y., 2001, The effect of shoulder-girdle loading by a school bag on lung

vol¬umes in Chinese primary school children, Early Human Development, 62, 79-86.

Wang, Y.T., Pascoe, D.D., Weimar, W., 2001, Evaliation of book backpack load during

walking, Ergonomics, 44, 9, 858-869.

Kinoshita, H., 1985, Efects of different loads and carrying systems on selected

biomechanical parameters describing walking gait, Ergonomics, 28, 1347-1362.

Ramprasad M, Alias J, Raghuveer AK.: Effect of Bakpack Weigh on postural

Angels in Preadolescent Children; Indian Pediatrics 2010, 47; 575-580

Cottalorda J, Bourelle S, Gautheron V.: Effects of Backpack Carrying in

Children; Orthopedics 2004; 27,11; 1172-1175.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism