Habitual constipation in children as a challenge in the physiotherapist’s practice

Katarzyna Strojek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.03.007

Abstract


Stool constipation, according to the opinion of GPs, pediatrics and pediatric gastroenterology specialists, is one of the most common ailments among the youngest patients. The incidence of constipation varies and depends on many factors, mainly environmental, sociological and economic ones. It also depends on the gender and age of the child. It is estimated that up to 10% of the developmental age population suffers from chronic constipation. The above-mentioned ailment is most common in children from 2 to 4 years old and is slightly more common in boys than in girls. In 90–95% of cases, constipation develops on an idiopathic functional basis [1-4].
Habitual constipation in children is a very serious clinical problem because it prevents the patient from proper functioning, and thus contributes to a reduction in life quality and lowers self-esteem. In the international literature, issues related to physiotherapeutic treatment of habitual constipation appear quite rarely. Nowadays, there has been a significant increase in the interest in improving the quality of life in the youngest patients.
An attempt to treat functional constipation in children should be made at the level of primary care, including comprehensive treatment and physiotherapy.

Keywords


children; physiotherapist’s practice

Full Text:

PDF

References


Czerwionka-Szaflarska M., Romańczuk B. ‘’Postępowanie w zaparciu

czynnościowym stolca u dzieci i młodzieży’’. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2, 5: 349–357.

Hyman P.E., Milla P.J., Benninga M.A. et all. ‘’Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/ toddler’’. Gastroenterology 2006; 130: 1519–1526.

Rasquin A., di Lorenzo C., Forbes D et all. ‘’Childhood functional gastrointestinal disorders:

child/adolescent’’. Gastroenterology 2006; 130: 1527–1537.

Baker S.S., Liptak G.S., Colletti R.B. et all. ‘’Evaluation and treatment of constipation in infants

and children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology,

Hepatology and Nutrition’’. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2006; 43: 1–13.

Jończyk-Potoczna K., , Iwona Ignyś i., Marian Krawczyński M. ‘’Zaparcia u dzieci’’. Nowa Pediatria. 2003; 2, 133-138.

Mierzwa G., Czerwionka-Szaflarska M., Bała G. ‘’Ocena skuteczności ćwiczeń biofeedback u dzieci i młodzieży z zaparciami i (lub) z zanieczyszczaniem się stolcem — wstępne wyniki badań własnych’’. Pediatr. Współcz. 2006; 8 (1): 17–20.

Pashankar D.S.: ‘’Childhood constipation: evaluation and management’’. Clin. Colon Rectal Surg. 2005; 18: 120–127.

Malczyk Ż., Anna Jarzumbek A., Kwiecień J. i wsp. ‘’Praktyczne aspekty leczenia zaparć stolca u dzieci’’. Pediatr Med Rodz 2014: 10, 1: 55–60.

Gębska M., Wojciechowska A., Weber-Nowakowska K. ‘’Możliwości wykorzystania treningu biofeedback w fizjoterapii’’ . Acta Balneologica 2013: 15, 4, 134: 293-296.

Brazzelli M., Griffiths P.: ‘’Behavioural and cognitive interventions with or without other treatments for defaecation disorders in children’’. Cochrane Database Syst. Rev. 2001; (4): CD002240.

Strzyżewska R. i wsp.: ‘’Psychologiczne aspekty u dzieci z zaparciami i popuszczaniem stolca’’. Ped. Prak. 1999; 7(1):77-83.

Sullivan P.B.: ‘’Pediatricians, approach to constipation’’. Curr. Paediatr. 1996; 6 (2):97-100.

Reich M., Iwańczak B. ‘’Analiza najczęstszych przyczyn i objawów przewlekłych zaparć u dzieci’’. Przegląd Gastroenterologiczny 2014; 5, 6: 349–355.

Sitek D. ‘’Psychoterapia 8-letniego chłopca z ciężkimi nawykowymi zaparciami’’. Psychoterapia 2008; 2, 145: 55–61.

Loening-Baucke V. Prevalence, ‘’Symptoms and outcome of constipation in infants and toddlers’’. J Pediatr 2005; 146: 359-63.

Rubin G, Dale A. ‘’Chronic constipation in children’’. Br Med J 2006; 333: 1051-5.

Blachut K., Błoński W., Paradowski L.: ‘’Zaparcie. Przyczyny, diagnostyka, leczenie’’. Gastroenter. Pol. 2004, 11(2): 171-180.

Gibas-Dorna M., Piątek J. ‘’Zaparcia czynnościowe u dzieci - ocena i postępowanie’’. Prz Gastroenterol 2014; 9 (4): 194–199.

Zyss T. ‘’Stymulacja nerwu błędnego w terapii depresji – opis metody i kilka krytycznych uwag’’. Psychiatria Polska 2010, 44, 1, 71–88.

Mu Q., Bohning DE., Nahas Z., et all. ‘’Acute vagus nerve stimulation using different pulse widths

produces varying brain effects’’. Biol. Psychiatry 2004; 55 (8): 816–825.

Yuan H., Silberstein SD. ‘’Stymulacja nerwu błędnego i nerwu błędnego, kompleksowy przegląd: część I’’. EPub, 2016; 56 (1): 71-8.

Yuan H., Silberstein SD. ‘’Stymulacja nerwu błędnego i nerwu błędnego, kompleksowy przegląd: część II’’. EPub, 2016; 56 (2): 259-66.

Zalewski P., Słomiński K., Klawe J., Tafił-Kławe M. ‘’Ocena czynnościowa autonomicznego układu nerwowego z użyciem systemu Task Force Monitor’’. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2008; 14,3: 228-234.

Simmonds N., Miller P., Gemmell H. ‘’Theoretical framework of the role of fascia in manual therapy’’. J Bodyw Mov Ther. 2012; 16 (1): 83-93.

Gilchrist R: Podstawy terapii czaszkowo-krzyżowej. Ujęcie biodynamiczne. 1st ed.(2013), Virgo, Warszawa.

Miszewski WJ, Miszewska A: ‘’Nowoczesne metody fizjoterapii – terapia czaszkowo-krzyżowa’’. Med Rodz 2014; 3: 141–146.

Sommerfeld P, Kaider A, Klein P: ‘’Inter- and intraexaminer reliability in palpation of the primary respiratory mechanism within the cranial concept.” Man Ther 2004; 9: 22–29.

Hawk C., Schneider M., Ferrance RJ et al.: ‘’Best practices recommendations for chiropractic care for infants, children, and adolescents: results of a consensus process’’. J Manipulative Physiol Ther 2009; 32: 639–647.

Hawk C., Schneider MJ., Vallone S. et al.: ‘’Best practices for chiropractic care of children: a consensus update’’. J Manipulative Physiol Ther 2016; 39: 158–168.

Own material and research.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism