The assessment of the relation between the transverse abdominal muscle (TRA) and the occurrence of injuries and contusions at university students

Krystian Kałużny, Bartosz Kochański, Renata Szadkowska, Anna Kałużna, Michał Cichosz, Walery Zukow, Wojciech Hagner, Magdalena Hagner-Derengowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.03.003

Abstract


PURPOSE: The aim of this study is the assessment of the relation between the transverse abdominal muscle (TRA) activity and the risk of occurrence of injuries and contusions as well as the number of injuries in a six-month observation.
MATERIALS AND METHODS: The research was conducted in a group of 50 people, 29 men and 21 women. The assessment of the TRA activity was conducted with the use of Pressure Biofeedback Stabilizer (PBU) and the FMS test. The examined were divided into two groups. First comprises people with the proper transverse abdominal muscle activity, second consists of people with improper results.
RESULTS: People with the proper transverse abdominal muscle activity gained higher average result (20,04 vs 18,11) and median value (20,00 vs 18,00) than people with the improper TRA activity according to the FMS test. The statistical analysis revealed that people with the improper TRA activity had statistically significant higher results in the FMS test than people with the improper TRA activity. The average number of injuries and contusions among people with the proper TRA activity equaled 0,70 (median 0,00), whereas, among people with the improper TRA activity equaled 1,92 (median 2,00).
The statistical analysis revealed that people with the improper TRA activity had a statistically significant higher number of injuries and contusions during previous 6 months than people with the proper TRA activity.
CONCLUSIONS: 1. The TRA activity has statistically significant effect on the risk of injuries and contusions occurrence, which according to the FMS test is higher among people with the improper TRA activity. 2. People with the improper TRA activity had remarkably higher number of injuries and contusions during previous 6 months than people with the proper TRA activity. 3. Statistically significant relation between the TRA activity and the number of injuries and contusions was demonstrated.

Keywords


transverse abdominal muscle; FMS; injuries and contusions; TRA

Full Text:

PDF

References


Comerford M., Mottram S. Movement Dysfunction – Focus and Dynamic stability and Muscle Balance: Kinetic Control Movement Dysfunction Cource. Kinetic Control, Southampton 2000.

Hadała M. Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcjach ruchu. Zasady i strategie dynamicznej kontroli ruchu według nowoczesnego modelu Kinetic Control. „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2011; 6, s. 52–62.

Gniewek T., Hadała M.: Koncepcja Kinetic Control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narzadu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 6-7, 4-12.

Comerford M., Mottram S. Functional stability re-training: principles and strategies for managing mechanical dysfunction. Manual Therapy 2001; 6 (1), s. 3–14.

Comerford M., Mottram S. Movement and stability dysfunction – contemporary developments. Manual Therapy 2001; 6 (1), s. 15–26.

Comerford M., Mottram S. Kinetic Control: The Management of Uncontrolled Movement. Elsevier 2012.

Hodges P., Gandevia S. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. Journal of Physiology 2000; 522, s. 165–75.

Hodges P., Gandevia S. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. Journal of Physiology 2000; 522, s. 165–75.

Kochański B., Plaskiewicz A., Kałużny K., Klimkiewicz K., Smuczyński W., Żukow W.: Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. J. Health Sci. 2014 Vol. 4 nr 14 s. 101-108.

Gniewek T., Gryckiewicz Sz., Hadała M.: Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej. Priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control? Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2013, 3, 4-12.

Cook G., Burton L., Hoenboom B.: The use of fundamental movements as an assessment of function – Part 1. NAJSPT, 2006; 1:62-72.

Cook G., Burton L., Hoenboom B.: Pre-participation screening: The use of fundamental movements as an assessment function – Part 2. NAJSPT 2006; 1:132-139.

Comerford M., Mottram S.: Functional stability Re-training: principles and strategies for managing mechanical dysfunction. Manual Theraphy 2001, 6(1): 3-14.

Richardson C, Jull G, Hodges PW, Hides JA. Therapeutic Exercise for Spinal Segmental Stabilization in Low Back Pain: Scientific Basis and Clinical Approach.

a 43o. Sydney: Churchill Livingstone; 1999.

Richardson, C.A., Jull, G.A., 1995. Muscle control-pain control. What exercises would you prescribe? Man. Ther. 1 (1), 2. doi: S1356-689X(85)70243-310.1054/math.1995.0243.

Kozioł K., Hadała M. and all. Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne. Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja 2018; 94, s. 7-10.

Majchrzycki M. Ćwiczenia okolicy lędźwiowo-krzyżowej zalecane w ostrej fazie bólowej. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja 2016; 76, s. 36-38.

Gozhenko A., Biryukov V., Gozhenko O., Zukow, W. Health as a space-time continuum. Journal of Education, Health and Sport, 2018, 8(11), 763-777. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2657000.

Gozhenko A., Biryukov V., Muszkieta R., Zukow, W. Physiological basis of human longevity: the concept of a cascade of human aging mechanism. Collegium antropologicum, 2018, 42(2), 139-146.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism