Assessment of physical activity of residents of Bydgoszcz using the international physical activity questionnaire IPAQ

Anna Ziółkowska, Paulina Kasperska, Eliza Oleksy, Wojciech Stemplowski, Xawery Zukow, Kornelia Kędziora-Kornatowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.020

Abstract


Introduction: Currently, we live in the age of promoting a healthy lifestyle and encouraging physical activity, which justifies conducting a survey on the level of physical activity of the population living in Bydgoszcz. The results of the observation carried out will allow for the analysis of changes in physical activity of Bydgoszcz residents over the years in the future.
Material and methods: 199 people living in Bydgoszcz, 97 women and 102 men participated in the study. The mean age of the respondents is 37.7 years, mean BMI: 25.84. The study was conducted using the Polish version of the IPAQ - Long version.
Results: 84.42% (n = 168) of respondents were physically active, 12.06% (n = 24) of respondents were sufficiently physically active, and 3.52% (n = 7) were insufficiently physically active.
Conclusions: The physical activity of the inhabitants of Bydgoszcz is at a high level, but the in-depth analysis of the results encourages the education in the aim to increase the level even more and to conduct more research.

Keywords


Physical activity; IPAQ questionnaire; Poles; Bydgoszcz

Full Text:

XML

References


K. Tkacz-Wolny, Z. Wolny, K. A., S. W., Kasprzyk A. i Oleś D., „Ministerstwo Sportu i Turystyki,” 09 2018 [Online].

World Health Organization, „Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health,” [Online].

E. Biernat, R. Stupnicki i A. K. Gajewski, „Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) -wersja polska,” Wychowanie Fizyczne i Sport, tom 51, nr 1, ss. 47-54, 2007.

M. Hagströmer, P. Oja i M. Sjöström, „The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): a study of concurrent and construct validity,” Public Health Nutrition, tom 9, nr 6, ss. 755-762, 2007.

C. Cleland, S. Ferguson i R. Hunter, „Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for assessing moderate-to-vigorous physical activity and sedentary behaviour of older adults in the United Kingdom.,” BMC Medical Research Methodology, tom 18, nr 1, s. 176, 2018.

T. Saran, J. Owoc i I. Bojar, „Use of the IPAQ questionnaire in the form of a mobile application in monitoring physical activity of patients with cardiovascular diseases.,” Annals of Agricultural and Environmental Medicine, tom 25, nr 3, ss. 395-402, 2018.

D. Puciato, W. Mynarski, M. Rozpara i A. Nawrocka, „Physical activity of Katowice urban area inhabitants with regard to selected physical traits and social factors,” Annals of the National Institute of Hygiene, Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(3): 273-280.

Gozhenko, A., Biryukov, V., Gozhenko, O., Zukow, W. Health as a space-time continuum. Journal of Education, Health and Sport, 2018; 8(11), 763-777. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2657000.

Gozhenko, A., Biryukov, V., Muszkieta, R., Zukow, W. Physiological basis of human longevity: the concept of a cascade of human aging mechanism. Collegium antropologicum, 2018; 42(2), 139-146.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism