Biological effects of cold and its use in sport

Ewelina Litwa, Anna Dobosiewicz, Gracjan Różański, Nataliia Badiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.019

Abstract


Using the cold properly can have many health benefits. The impact of cold on the human body is multidimensional and affects various systems and organs. Cold has found its application in medicine, sport, biological regeneration and physical recreation in the form of cold baths.

Keywords


human body; health; thermoregulatory reactions; biological influence

Full Text:

PDF

References


Żyżniewska-Banaszak E., Mosiejczuk H., Cichocki P., Fizjoterapia i odnowa biologiczna – czy dla wszystkich? „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, 2010; 56(3), s. 113-20.

Kwolk A., Rehabilitacja medyczna. Tom I, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2003; s. 366-367

Kasprzak W., Fizjoterapia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011; s. 175-80

Sieroń A., Cieślar G., Krioterapia – leczenie zimnem. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała, 2007; s. 47-48.

Robertson V., Ward A., Low J., Reed A., Fizykoterapia, Aspekty kliniczne i biofizyczne. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2006; s. 338-339, 341-342, 369-373.

Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G., Fizjoterapia. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa, 2006; s. 55,70.

Bauer J., Skrzek A., Fizjologiczne podstawy krioterapii. Medycyna sportowa VI/1999, nr 94.

Wesołowski R., Woźniak A., Mila-Kierzenkowska C., Zastosowanie krioterapii w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, [W:] Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, J. Rosińczuk-Tonderys, I. Uchmanowicz I. (red.), MedPharm Polska, Wrocław, 2011; s. 231-240.

Wesołowski R., Gackowska M. I in., Oddziaływanie zimna na organizm człowieka- morsowanie jako forma rekreacji ruchowej. In P. Kalmus (Ed.), Wiosna Młodych Fizjoterapeutów; s. 39–49, Wydawnictwo Uczelniane WSG.

Nuckton T.J., Kohn M.A., Body composition of cold-water swimmers: The San Francisco Polar Bear Swim Study. The Open Sports Medicine Journal, 2012; 6, s. 48-52

Gozhenko A., Biryukov V., Gozhenko O., Zukow, W. Health as a space-time continuum. Journal of Education, Health and Sport, 2018, 8(11), 763-777. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2657000.

Gozhenko A., Biryukov V., Muszkieta R., Zukow, W. Physiological basis of human longevity: the concept of a cascade of human aging mechanism. Collegium antropologicum, 2018, 42(2), 139-146.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism