Physical activity as an essential aspect of integral upbringing

Anna Dobosiewicz, Bartłomiej Bach, Ewelina Litwa, Nataliia Badiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.018

Abstract


Integral upbringing of a young person is an extremely important issue. This type of upbringing consists of many different factors. Speaking of human upbringing, it is also necessary to take into account the complexity of the human person (psycho-physical-spiritual). The physical activity of a young person is one of the elements which significantly influence his integral upbringing. Sports tasks undertaken at a young age and their positive consequences will be meaningful in the adult life of a growing man.

Keywords


physical activity; sport; athletic stadium; recreational activities; competitive sport; integral upbringing

Full Text:

PDF

References


Sosnowski K., Szkoła narodowa jako krzewicielka kultury zdrowotnej i energii twórczej, Wydawnictwa Akademii Handlowej, Kraków 1917, ss. 8-9.

Gocko J. SDB, Sport w perspektywie integralnej wizji ludzkiej cielesności [w:] Antropologia sportu, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s.118

Marszałek J. SDB, Podmiot osobowy kluczem antropologicznym edukacji sportowej [w:] Antropologia sportu red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s.144.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości, nr 23.

Zieliński K., Edukacyjne walory sportu rekreacyjnego i wyczynowego. Perspektywa personalistyczna [w:] Edukacja poprzez sport, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s.147.

Łyko Z., Przedpole sportu, turystyki i sztuki [w:] Antropologia sportu, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s.115.

Krawczyk Z., Aksjologiczne uwarunkowania turystyki [w:] Antropologia sportu, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s.155.

Gozhenko A., Biryukov V., Gozhenko O., Zukow, W. Health as a space-time continuum. Journal of Education, Health and Sport, 2018, 8(11), 763-777. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2657000.

Gozhenko A., Biryukov V., Muszkieta R., Zukow, W. Physiological basis of human longevity: the concept of a cascade of human aging mechanism. Collegium antropologicum, 2018, 42(2), 139-146.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism