Influence of unwanted thoughts about other people on drivers' attention processes

Piotr Makowiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.014

Abstract


The author of this paper is interested in the significance of the emergence of unwanted automatic thoughts in the form of stereotypes for the attention abilities of drivers.

Keywords


attention; psychophysical efficiency; driver

Full Text:

PDF (Polish)

References


Allen, T.J., Sherman, J. W., Corney. F.R., Stroessner, S.J. (2009). Stereotype strength and attentional bias.. Journal of Experimental Social Psychology, 45, 1081-1087

Bąk J., Bąk-Gajda D. (2008). Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Maintenance and reliability, 3/2008.

Kahneman D., (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Media rodzina.

Łuczak A., Najmiec A. (2009). Badania sprawności psychofizycznej kierowców wypadkowych i bezwypadkowych w aspekcie prewencji wypadkowej i zwiększania kultury bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Łuczak A., Zużewicz K. (2006). Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo pracy, 4/2006.

Niezgoda M., Ucińska M. (2012). Psychologiczne modele zachowania kierowców. Instytut Transportu Samochodowego. Transport Samochodowy, 1-2012.

Piber-Dąbrowska, K. (2006). Spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów – zarys problematyki. Psychologia Społeczna, 7-12

Kossowska M. (2006).O motywach sprzyjajacych vs. przeciwdziałajacych powstawaniu uprzedzeń. Psychologia Społeczna. 13-22 uprzedzeń. Psychologia Społeczna. 13-22


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism