Information and communication management in university (on the example of the National University of Ostroh Academy and Silesian University in Katowice)

Yana Khodachuk, Yuliia Maslova

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.008

Abstract


The article deals with theoretical issues of information and communication management of the university. The role and impact of information and communication management on universities have been analyzed and researched on the example of Ostroh National University and Silesian University in Katowice. They are comparing the results obtained and making recommendations for improving the information and communication sphere in the universities.

Keywords


information; communication; university; management; information and communication management.

Full Text:

PDF

References


Bebyk V. M. Informacijno-komunikacijnyj menedzhment u hlobal"nomu suspil"stvi [Elektronnyj resurs] / V. M. Bebyk – Rezhym dostupu do resursu: https://studentbooks.com.ua/content/view/1030/42/1/1/.

Vnutrishni komunikaciyi: najkrashhi praktyky [Elektronnyj resurs]. – 2019. – Rezhym dostupu do resursu: http://open.kmbs.ua/internal-communications-best-practices/.

Zacerkivna M. O. PR-texnolohiyi u formuvanni imidzhu zakladiv vyshhoyi osvity sfery kul"tury: dys. kand. nauk z soc. komun. : 27 / Zacerkivna Maryna Oleksiyivna – Kyyiv, 2019. – 244 s.

Komunikaciyi v orhanizaciyax: proces, typy, zv'yazky, bar'yery. [Elektronnyj resurs]. – 2011. – Rezhym dostupu do resursu: https://osvita.ua/vnz/reports/management/15040/.

Nacional"nyj universytet «Ostroz"ka akademiya» [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://www.oa.edu.ua/.

Matviyenko O. V. Osnovy informacijnoho menedzhmentu [Elektronnyj resurs] / O. V. Matviyenko. – 2016. – Rezhym dostupu do resursu: https://studfile.net/preview/5043453/page:3/.

Chernysh O. V. Stratehichne upravlinnya osvitn"oyu diyal"nistyu u ZVO [Elektronnyj resurs] / O. V. Chernysh. – 2018. – Rezhym dostupu do resursu: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/107.pdf.

Herget I. Konzeption des Infornations managements in Informations wissen schaftlichen Studien angeboten / I. Herget ; Informations spezialisten fur Europa. – Proceedings : Konstanz, 1990.– 534 r.

Malara Z. Zarządzanie informacją na rynku globalnym [Elektronnyj resurs] / Z. Malara, J. Rzęchowski. – 2011. – Rezhym dostupu do resursu: https://pdf.helion.pl/e_0ez9/e_0ez9.pdf.

Uniwersytet Śląski w Katowicach [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://us.edu.pl/.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism