Mothers' knowledge about urinary tract infections in children and their prevention

Iwona Czerwińska Pawluk, Łukasz Mic

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.004

Abstract


Urinary tract infections (UTIs) are a serious medical problem. The disease affects a significant percentage of children, including newborns, infants, older children and adolescents. Numerous factors influence the course of UTI and the manifestation of clinical symptoms. UTIs that are diagnosed too late, untreated or poorly treated are the cause of many complications that can pose a serious threat to the health and even life of a child. In the prevention of UTI, in their diagnosis and therapy, an important role is played by nursing staff, who have an obligation to educate child carers on the subject of risk factors, the importance of check-ups in early diagnosis of infections, and rules in force during therapy. It is not without significance to learn skills related to the care of the child's intimate areas, as well as the principles relevant for the prevention of relapses.

Keywords


urinary tract infections; knowledge, prevention.

Full Text:

PDF

References


Pawlaczyk B. (red.). Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Bochniewska V., Jung A., Żuber J. Zakażenia układu moczowego u dzieci. Pediatr Med. Rodz 2012;8(1):13-15.

Szalast A., Dudzic P. Pielęgnacja dziecka z zakażeniem układu moczowego. Nowa Pediatria 1/2012:13-16.

Grenda R., Ziółkowska H. (red.). Choroby układu moczowego. W: Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H. (red.). Pediatria. Tom I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, ISBN 978-83-200-4630-4.

Duława J. Zakażenia układu moczowego. Medycyna Praktyczna, Kraków 1998.

Litwin M. Zakażenia układu moczowego u dzieci. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012, 32-33.

Sieniawska M., Kostro I. Zakażenia układu moczowego u dzieci.. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, Nowa Pediatria 1/2012,14-18.

Kiliś-Pstrrusińska K. Zakażenia układu moczowego u dzieci - co nowego 2012/2013?. Family Medicine &Primary Care Review 2013;15,2:227-230.

Pączka L. (red.). Choroby wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Kubicka K., Kawalec W. Pediatria. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Żurowska A. (red.). Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego. Forum Medycyny Rodzinnej 2016; tom 10,4:159-178.

Grenda R. Diagnostyka schorzeń nerek i układu moczowego u dzieci i młodzieży -wybrane zagadnienia. Forum Nefrologiczne 2010; tom 3,1:51-56.

Litwin M., Niemirska A., Obrycki Ł. Standardy postępowania w zakażeniach układu moczowego u dzieci i młodzieży – rekomendacje IP-CZD. Standardy Medyczne/ Pediatria 2015; 1: 9-24.

Rakowska-Róziewicz D. (red). Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001.

Duława J., Strzelczyk P. Zakażenia układu moczowego. Lekarz rodzinny 2004; 9:688-692.

Beetz R. Zakażenie układu moczowego u dzieci. Pediatr. Nephrol.2006; 21:5.

Załęska-Ponganis J., Wolska M., Jackowska T. Zakażenia układu moczowego u dzieci-wybrane aspekty postępowania na podstawie aktualnych zaleceń. Postępy Nauk Medycznych 6/2016, 429-435.

Nowakowska M., Rogala-Zawada D., Wiechuła B., Rudy M., Radosz-Komoniewska H., Zientara M. Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego u dzieci i ich wrażliwość na antybiotyki. Wiadomości Lekarskie 2004;LVII:9-10.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism