The role of nursing staff in feeding a child with cystic fibrosis

Iwona Czerwińska Pawluk, Elwira Paula Pawluk, Angelo Daniel Szymaszek, Nataliya S. Badiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.002

Abstract


Cystic fibrosis (CF) is a systemic chronic disease that is characterized by chronic obstructive changes, recurrent respiratory tract infections, and digestive disorders and their consequences. In CF, digestive tract disorders include three functions: digestion, absorption and motor activity. Education on the subject of modified nutrition principles and their impact on the course of the disease, prevention of complications, length and quality of life of the child is a function of the therapy set.

Keywords


cystic fibrosis; modified nutrition rules.

Full Text:

PDF

References


Anne H. Thomson, Ann Harris. Mukowiscydoza. PZWL, Warszawa 2013.

Button B, Toberts S, Kotsimbos T, Levvey B, Williams T, Bailey M, Snell G, Wilson J. Gastroesophageal reflux (symptomatic and silent): a potentially significant problem in patients with cystic fibrosis before and after lung transplantation. J Heart Lung Transplant 2005; 24.

De Boeck K, Wilschanski M, Castellani C, Taylor C, Cuppens H, Dodge J, Sinaasappel M; Diagnostic Working Group. Cystic fibrosis: terminology and diagnostic algorithms. Thorax 2006; 61.

Drzymała-Czyż S. Poradnik żywieniowy dla dorosłych. Zasady żywienia w mukowiscydozie, Nutricia Adamed Medical Nutrition, 2017.

Instrukcja obsługi zgłębnika gastromijnego typu PEG. Dla rodziców ze zgłębnikiem PEG. Materiał opracowany przez firmę Nutricia Advanced Medical Nutrition. NUTRICIA Polska Sp. z o. o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, Polska.

Kamińska B, Kaźmierska K, Szlagatys-Sidorkiewicz A i wsp. Zaburzenia stanu odżywienia u dzieci w przebiegu mukowiscydozy – przegląd piśmiennictwa. Forum Med Rodz. 2011; 2.

Kowalska M., Mandecka A., Regulska-Ilow B. Zaburzenia stanu odżywienia w mukowiscydozie – zalecenia żywieniowe i suplementacja diety. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2017, Tom 23, Nr 2, 115–121.

Mazurczak T. (red.). Mukowiscydoza. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2006.

Mielus M., Sands D. Mukowiscydoza poradnik żywieniowy dla dzieci i dorosłych. Uniwersytet Zdrowia. Blue Sparks Publishing Group, Warszawa 2012.

Narkewicz M. Markers of cystic fibrosis-associated liver disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 32.

Walkowiak J., Lisowska A. Mukowiscydoza (CF). Postępowanie żywieniowe. w: Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Krawczyński M. (red.) Wydanie I. HELP MED., Kraków 2008.

Walkowiak J., Pogorzelski A., Sands D. i wsp. Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań – Warszawa-Rzeszów. w: Standardy Medyczne Pediatria. media press, 2009, T. 6.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o mukowiscydozie. Poradnik dla rodziców i opiekunów. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Kraków 2015.

Zybert K. Infekcje wirusowe układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę. w: Mukowiscydoza nr 42/2015.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism