Assessment of the muscular strength of the global handgrip and physical activity in patients treated with renal replacement therapy (RRT) by hemodialysis

Agnieszka Turoń-Skrzypińska, Damian Babkiewicz, Ewa Nizio, Radosław Boćkowski, Katarzyna Pulwer, Natalia Tomska, Aleksandra Szylińska, Aleksandra Rył, Iwona Edyta Rotter

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.005

Abstract


Introduction
Chronic Kidney Disease (CKD) is a social problem. Hemodialysis is the most common method of renal replacement therapy. At the beginning of hemodialysis treatment, physical activity is reduced by 50-60%. The aim of the study was to compare physical activity, handgrip strength and selected anthropometric parameters, and to assess the relationship between handgrip strength, selected anthropometric parameters and the level of physical activity.
Material and methods
The study included 30 patients aged 65.92 ± 14.65 treated by hemodialysis. The study consisted of patients completing a proprietary survey questionnaire, assessing physical activity using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), handgrip strength, and performing selected anthropometric measurements. The examinations were performed at baseline (E0) and after three months of hemodialysis (E3) treatment and the results were compared.
Results
There were no significant differences in the study group for physical activity and global handgrip strength at baseline and after three months of the study. There was no statistically significant differences beetwen physical activity and handgrip strength in study and control group.
Conclusions
Patients treated with renal replacement present less physical activity compared to people with normal kidney function. The BMI value and level of physical activity does not affect the handgrip strength in hemodialysis patients.

Keywords


Hemodialysis; physical activity; handgrip; muscular strength

Full Text:

PDF

References


Arem, H. Moore, S. Patel, A. Hartge, P. Berrington de Gonzalez, A. Visvanathan, K. et al. (2015) Leisure time physical activity and mortality: a detailed pooled analysis of the dose-response relationship, JAMA Internal Medicine, 175, 6, pp. 959-967. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.0533.

Biernat, E. Stupnicki, R. Gajewski, A. (2007) Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – polish version, Wychowanie Fizyczne i Sport. 51,1, pp.47–54.

Block, G. Klassen, P. Lazarus, J. Ofsthun, N. Lowrie, E. Chertow, G. (2004) Mineral metabolism, mortality, and morbidity in maintenance hemodialysis, Journal of the American Society of Nephrology 15, 8, pp. 2208-2218. doi: 10.1097/01.ASN.0000133041.27682.A2.

Brończyk-Puzoń, A. Koszowska, A. Bieniek, J. (2018) Podstawowe pomiary antropometryczne i pochodne wskaźniki w poradnictwie dietetycznym – część pierwsza, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 8, pp. 217-222.

Carrero, J. Stenvinkel, P. Cuppari, L. Ikizler, T. Kalantar-Zadeh, K. Kaysen, G. et al. (2013) Etiology of the protein-energy wasting syndrome in chronic kidney disease: a consensus statement from the International Society of Renal Nutrition and Metabolism (ISRNM), Journal of Renal Nutrition 23, 2, pp. 77-90. doi: 10.1053/j.jrn.2013.01.001.

Castaneda, C. Gordon, P. Parker, R. Uhlin, K. Roubenoff, R. Levey, A. (2004) Resistance training to reduce the malnutrition-inflammation complex syndrome of chronic kidney disease, American Journal of Kidney Diseases, 43, 4, pp. 607-616.

Chan, K., Chen, Y. Lit, Y. Massaband, P. Kiratli, J. Rabkin, R. Myers, J. (2019) A randomized controlled trial of exercise to prevent muscle mass and functional loss in elderly hemodialysis patients: Rationale, study design, and baseline sample Contemporary Clinical Trials Communications 19,15. doi: 10.1016/j.conctc.2019.100365.

Garagarza, C. Flores, A.L. Valente, A. (2018) Influence of Body Composition and Nutrition Parameters in Handgrip Strength: Are There Differences by Sex in Hemodialysis Patients? Nutrition in Clinical Practice 33,2, pp. 247-254.

Heiwe, S. Jacobson, S. (2011) Exercise training for adults with chronic kidney disease, Cochrane database of systematic review 5,10. doi: 10.1002/14651858.CD003236.pub2.4.

Hornik, B. Janusz-Jenczeń, M. Włodarczyk, I. (2017) Przestrzeganie zaleceń aktywności fizycznej przez chorych hemodializowanych, Profilaktyka i edukacja zdrowotna, red. Dybińska E., Wydawnictwo Naukowe Neurocentrum; pp.109-122. ISBN: 978-83-61495-79-6.

Jeznach-Steinhagen, A. Bobilewicz, D. Słotwiński, R. Czerwonogrodzka-Senczyna, A. Kulicki, P. (2013) Prealbumina w ocenie powikłań u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami, w: Journal of Laboratory Diagnostics 49, 2, pp. 107-111.

Johansen ,K.L and Painter, P. (2009) Exercise for patients with CKD: what more is needed?, Advances in Chronic Kidney Disease 6, 6, pp. 407–409. doi: 10.1053/j.ackd.2009.07.013.

Kalantar-Zadeh, K, Kuwae, N. Regidor, D. Kovesdy, C. Kilpatrick, R. Shinaberger, C. et al. (2006) Survival predictability of time-varying indicators of bone disease in maintenance hemodialysis patients, Kidney International 70, 4, pp. 771–780. doi: 10.1038/sj.ki.5001514.

Kubasiak, K. Chojak-Fijałka, K. Sułowicz, W. (2017) Level of declared upper limb activity with arteriovenous fistula and its influence on hand grip strength in group of hemodialysis patients due to chronic kidney disease, Przegląd Lekarski. – 74, 8, pp. 387-392.

Lee, I-M. Shiroma, E. Lobelo, F. Puska, P. Blair, S. Katzmarzyk, P.(2012) Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy, Lancet, 380, 9838, pp219–229. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61031-9.

Linden, A. Biuso, T. Butterworth, S. (2010);Help patients with chronic kidney disease stave off dialysis, w: The Journal of Family Practice 59,4, pp. 212-219.

Małgorzewicz, S. Czajka, B. Kczkan, B. Dębowska-Ślizień, A. Rutkowski, B. (2013) Niedożywienie białkowo-kaloryczne - rozpoznawanie i monitorowanie, Forum nefrologiczne 6, 2, pp. 77-83.

Naser, H. Mina, N. Reza, M. (2016) Association of Handgrip Strength With Malnutrition Inflammation Score as an Assessment of Nutritional Status in Hemodialysis Patients, Iranian Journal of Kidney Diseases. 10, 1, pp.30-5.

Nowicki, M. Murlikiewicz, K. Jagodzińska, M.(2010) Pedometers as a means to increase spontaneous physical activity in chronic hemodialysis patients, Journal of Nephrology.23,3, pp.297-305.

Ouzouni, S. Kouidi, E. Sioulis, A. Grekas, D. Deligiannis, A. (2009) Effects of intradialytic exercise training on health-related quality of life in haemodialysis patients, Clinical Rehabilitation. 23,1,pp.53-63.

Raport (2016), Stan terapii nerkozastępczej w Polsce – 2016.

Rothman, K.J. (2008) BMI-related errors in the measurement of obesity. International Journal of Obesity 32, 3, pp. 56–59.

Tawney, K. Tawney, P. Hladik, G. Hohan, S. Falk, R. Weaver, C. et al. (2000) The life readiness program: A physical rehabilitation program for patients on hemodialysis, American Journal of Kidney Diseases. 36, 3, pp.581-591.

Warburton, D. Nicol, C. Bredin, S. (2006) Health benefits of physical activity: the evidence, Canadian Medical Association Journal, 174, pp.801-809.

WHO (1998) Obesity: Preventing and managing the global epidemic: Report of a WHO consultation on obesity. WHO/NUT/NCD/981. WHO; Genewa, Szwajcaria; 1998.

WHO (2013) Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, World Health Organisation: Geneva, Szwajcaria; 2013.

Wojtczyk, A. (2014) Problemy codziennego życia HD, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław 4, 2, pp. 143-148. ISSN 2082-9876.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism