State of somatic features and motor capacity 14-year players with secondary Polish Nobel Prize winners in Więcbork

Paweł Mucha, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2015.01.01.005

Abstract


The aim of the study was to compare the characteristics of somatic and motor skills among young people in sport class and the class of general-Gymnasium in Wiecbork. The results were compared to the results of the regional and national studies. The tests were subjected to 40 - students aged 14 years (20 with class sports, and 20 general-class) of Gymnasium. Polish Nobel Prize winners in Wiecbork. The study of motor skills were six trials of the International Physical Fitness Test. Sports Group proved to be better in each of the trials compared motor skills of the students.


Keywords


somatic construction; motor skills; budowa somatyczna; zdolności motoryczne.

Full Text:

PDF

References


Drozdowski Z. (1988). Antropologia a rehabilitacja ruchowa, Akademia

Wychowania Fizycznego, Poznań.

Michalski A., Napierała M., Zasada M. (2005). Wychowanie fizyczne – sport dzieci i

młodzieży, Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Napierała M., Cieślicka. M, Stankiewicz B., Dix B. (2012). Budowa somatyczna i

zdolności motoryczne uczniów w okresie pokwitaniowym, UKW, Bydgoszcz.

Napierała M. (2005). Ważniejsze uwarunkowania rozwoju somatycznego i

motorycznego dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo

Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Paluszek K. (2010). Kompendium instruktora i trenera piłki nożnej, MWW, Wrocław

Przewęda R. (1981). Rozwój somatyczny i motoryczny, WSiP, Warszawa.

Trześniowski R. (1961). Rozwój fizyczny i sprawność młodzieży polskiej, Instytut

Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism