The activity of people with disabilities in the Enterprise Multitrade "Łuczniczka” in Tuchola

Arkadiusz Zawadziński, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2015.01.01.002

Abstract


The main objective of this study was to determine the physical activity of the handicapped working in a multidisciplinary Enterprise "Łuczniczka” in Tucholi.

The study hypothesized main: People with disabilities working in the Enterprise Multitrade "Łuczniczka”  in Tucholi are physically active.

The study used survey method. A survey was conducted among 55 people with disabilities.
Conclusions:
- reason physical activity for people with disabilities is the satisfaction and improve their own well-being.
-by physical activity with disabilities want to mitigate the differences between them and the non-disabled.
 - favorite activities include cycling

-persons disabilities prefer a healthy lifestyle

- disabled men systematically undertake physical activity than women with disabilities.


Keywords


people with disabilities; activity; health.

Full Text:

PDF

References


Kosmol A. (2008). Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, AWF, Warszawa.

Kozielecki J. (1969). Rozwiązywanie problemów. PZWS, Warszawa.

Napierała M., Fortuna J., Żukow W. (2010). Aktywność ludzi niepełnosprawnych w Grudziądzu.

w: Stres, zagospodarowanie czasu wolnego, rehabilitacja a aktywność fizyczna – podstawowe

zagadnienie, (red.) Muszkieta R., Sowińska B., Napierała M., Dolomatov S., Żukow W., WSG,

Bydgoszcz.

Nowicka J., Napierała M. (2013). Aktywność fizyczna pacjentów z Kliniki Rehabilitacji Szpitala

Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, w: Zdrowie i rekreacja ludzi w różnym wieku (red.) Napierała M.,

Muszkieta R., Cieślicka M., Żukow W, ORSiE, Bydgoszcz-Poznań.

Patkiewicz J. (2004). Bariery aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, w: Aktywność

ruchowa osób niepełnosprawnych, red. Migasiewicz J., Bolach H., AWF, Wrocław.

Labudová J. (2009). Rekreacja ruchowa osób z niepełnosprawnością, w: Kultura fizyczna osób z

niepełnosprawnością, red. Kowalik S., GWP, Gdańsk.

Łobożewicz T., Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych, WSE, Warszawa, 2000.

Łobożewicz T.,Wolańska T.(red.), (1994). Rekreacja i Turystyka w Rodzinie, PTNKF, Warszawa.

Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002. (2003) GUS, Warszawa.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism