Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne oraz jej implementacja do polskiego porządku prawnego

Szymon Raniszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.010

Abstrakt


Odpowiedzialność prawna to jeden z podstawowych instrumentów prawa ochrony środowiska. W ramach odpowiedzialności karnej ma miejsce penalizacja zachowań polegających na oddziaływaniu na środowisko, ocenianych szczególnie negatywnie przez prawodawcę i społeczeństwo. Przydatność tego reżimu prawnego dla celów ochrony środowiska jest dostrzegana także na poziomie unijnym, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętej dyrektywie 2008/99 w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. Celem opracowania jest charakterystyka tego aktu oraz wdrażających go przepisów prawa polskiego.

Słowa kluczowe


Odpowiedzialność karna; ochrona środowiska; prawo unijne

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism