Autor - szczegóły

Rosenberg, Michał, Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Polska

  • No 14 (2016) - Artykuły i studia
    Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism