„Wychowanie na tradycjach” na szczeblu jednostek wojskowych LWP (1956–1980). Środki i metody oraz ich skuteczność w oddziaływaniu na pamięć zbiorową żołnierzy

Tomasz Leszkowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2016.05

Abstrakt


Tematem artykułu jest sposób, w jaki w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1956– 1980 prowadzono działania na rzecz przekazania żołnierzom określonej wizji historii i oddziaływania tym samym na ich pamięć zbiorową. Analiza, oparta na materiałach wojskowych, dotyczy działań obserwowanych na poziomie jednostki wojskowej. Wraz z ukazaniem różnych narzędzi oddziaływania zadano pytanie o jego ograniczenia oraz skuteczność.

Słowa kluczowe


PRL; Ludowe Wojsko Polskie; pamięć zbiorowa; sala tradycji; szkolenie polityczne; jednostka wojskowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gabański S., Dobrze! Zapiski kleryka-żołnierza (1965–1967), Kraków 2013

Komorowski K., Problemy badawcze Sił Zbrojnych RP–PRL, w: Wojsko w Polsce „ludowej”, red. R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Wrocław 2014 Kosiński K., Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006

Kowalski L., Generał ze skazą. Biografia wojskowa gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 2001

Malczewska-Pawelec D., Pawelec T., Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011

Olczyk E., Druga wojna światowa w świadomości współczesnych Polaków, Warszawa 1978

Rozwój Ludowego Wojska Polskiego w latach 1956–1980. Dzieło 2. Rozdz. IX Praca partyjno-polityczna w siłach zbrojnych PRL, red. W. Magoń, Warszawa 1986

Rybarczyk M., Wojsko jako rodzaj instytucji totalnej i organizacji społecznej, „Myśl Wojskowa” 5 (2004)

Szacka B., Stawisz A., Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965–1988, Warszawa 1990

Stobiecki R., Historycy wobec polityki historycznej, w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 175–192

Wawrzyniak J., ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969, Warszawa 2009

Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001

Zwierzchowski P., Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism