Rating consumption of confectionery products by persons training amateur

Grażyna Mierzwa, Natalia Gacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2016.021

Abstract


Human health is not defined by the absence of diseases but as a general welfare of a person that allows life full of vigour, enthusiastic performance of daily duties, fulfilling dreams and coping with different environmental conditions.

Proper lifestyle should be determined by application of the principles of proper nutrition combined with regular physical activity. The human body works better when it is subjected to daily physical activity and a proper diet.

Our social norms, i.e.  majority of people lead sedentary lifestyle, lead to improper expression of our genes that results in the development of chronic diseases, referred to as diseases of civilization.

The aim of the study was to evaluate the consumption of confectionery by people exercising in the Fit-Max fitness centre  in Bydgoszcz as well as respondents’ motivation to undertake physical activity. The study showed that those exercising in Fit-Max were characterized by high physical activity:they attend classes seven days a week on average and devote from 1 to 3 hours per day for a training session selecting different forms of activity. Their main objective is weight loss, improved muscle strength, fitness and better well-being.

Respondents have a wide knowledge of the principles of nutrition; however, they do not follow them in everyday life. Only a small number of respondents use restrictive diets. Although BMI of some of the surveyed indicates overweight and obesity according to the subjective assessment, there are respondents who claim that their body build is within the norm.

The respondents admit to regular and frequent consumption of confectionery products due to a number of various reasons, despite the performance of physical activity.

Although most respondents did not feel remorse after consumption of sweets, they have reduced the amount of food assortment in favour of increased physical activity due to the increase in body weight.


Keywords


physical activity; diet; consumption of sweets

Full Text:

PDF

References


Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia 2012. str. 29, 143-145, 154-158 2002,71,1434-145,154-158, 245-248.

Hasik J.,Gawęcki J. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 32-47.

Bean A. Żywienie w sporcie. Wydawnictwo ZYSK I S-KA. Poznań 2013, 1537,103-114,173.

Celejowa I. Żywienie w sporcie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008, 31-39,103-114.

Seidler t. Mierzwa M. Szczuko M. Ocena sposobu żywienia osób uprawiających fitness – krótkie doniesienie, Med. Sport. 2010; 4(6); Vol. 26, 211-218.

Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki

o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010., vol. 1., 11-26,129-133, 155200, 359.

Sekuła W., Niedziałek Z., Figurska K. Spożycie żywności w Polsce w latach 1950-1996 w przeliczeniu na energię i składniki odżywcze. Wyd IŻŻ, Warszawa 1997.

Biernat J., Żywienie, żywność a zdrowie, Wyd. Astrum, Wrocław 2001, 155.

Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, 546-548.

Marchewka A., Jungiewicz M., Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku, Gerontol Pol. 2008; 2 (16) 127-130.

Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. Towaroznawstwo żywności pochodzenia roślinnego, Wdawnictwo Uniwerstetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011, 260-276.

Świderski F., Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Wyd.SGGW, Warszawa 2010, 495-498, 505.

Huang T.T., Harris K.J., Lee R.E., et al.: Assessing overweight, obesity, diet, and physical activity in college students. J. Am. Coll. Health, 2003; 52(2): 8386.

POL-HEALTH. Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej. Narodowy program zapobiegania nadzwadze i otyłości oraz przewklekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia I aktywności fizycznej na lata 2007-2011. Warszawa 2009.

Giel K. Słodycze na cenzurowanym. Magazyn Stomatologiczny nr 1/200; 28.

Kłosiewicz-Latoszek L., Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy, Probl Hig Epidemiol 2010; 91 (3) 339-343.

Recommended population levels of physical acitity for health, Global recommendations on physical activity for health, World Health Organization Geneva 2010, 15-34.

Jeznach M., Zegan M., Święcicka A., Henze A., Rogdaki E., Menrad K.: Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.

Siró I., Kaplona E., Kaplona B., Lugasi S.: Functional food. Produkct development, marketing and consumer acceptance- a review, Apettite, 2008; 51:456-467.

Matissek R.: Susswaren – rechtliche Einordnunf und lebenmittelchchemische Bewertung. [w:] Stehe P., Matissek R.(red.): Ernahrung, Susswaren und Lebensstil. Verlag Dr. Koster, Berlin 2005; 4-13.

Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. GUS, Warszawa 2005.

Baryłko-Piekielna N., Jacórzyński B., Mielniczuk E., Pawlicka M., Daniewski M., Kostyra E.: Dzienne spożycie izomerów trans w polskiej racji pokarmowej. Żyw. Człow. Metab., 1998, 25,1,28-46.

Pijarowski E., Dłużewski M. , Dłużewska i wsp.: Ogólna Technologia Żywności. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.

Brawa S.: Odkryte tajemnice czekolady. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia, Warszawa 2005, 80-88.

Makarewicz- Wujec M., Kozłowska-Wojciechowska M.: Apetyt na słodycze. www.resmedica.pl, z dn. 31.05.2010, 2008.

Sunram-Lea S.I., Foster J.K., Durlach P., Perez C.: Glucose facilitation of congnitive performance in healthy young adults: examination of the influence of fast-duration, time of day and pre-consumption plasma glucose levels. Psychopharmacology, 2001; 157(1): 46-54.

Kopff B., Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, Choroby społeczne i cywilizacyjne – wybrane zagadnienia, Red. Bąk – Romaniszyn L., Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2013, 7-24.

Grochowska A., Kołpa M., Musiał Z., Wpływ otyłości na funkcjonowanie osób dorosłych, Probl Pieleg. 2010; 1 (1) 25-29.

Adamczyk J. G., Kowalki P., Boguszewski D., Ochwal A., Siewierski M. Podstawy Prozdrowotne u mężczyzn regularnie ćwiczących na siłowni. Warszawa 2012, 123-143.

Gogojewicz A., Kasprzak Z., Pilaczyńska-Szcześniak Ł.: Ocena sposobu odżywniania się kobiet aktywnych fizycznie w wieku 20-40 at. Bromat. Chem. Toksykol. –XLV.2012, 3, 439-445.

Lisicki T. Żywienie przejawem stylu życia studentów ropoczynających studia. Rocznik PZH 2010, 61, Nr 3, Gdańsk, 283-287.

Wierzbicka I. Praca licencjacka pt. Wiedza i nawyki żywieniowe kobiet aktywnych fizycznie. Nysa 2012.

Wiza R., Grauer P. i wsp. Rynek słodyczy w Polsce. KPMG w Polsce, Edycja 2014. kpmg.pl, 34-38.

Grochowska A., Kopła M., Musiał Z. Wpływ otyłości na funkcjonowanie osób dorosłych. Problemy Pielęgniarstwa. 2010; 1(1): 25-29.

Zapolska J. Zarębska A. Ostrowska L. Fitness w leczeniu nadwagi i otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2010, tom 1, nr 2, 100-105.


Partnerzy platformy czasopism