Dizziness in older people

Grzegorz Sielski, Małgorzata Sielska, Marta Podhorecka, Dominika Gębka, Marta Sucharska-Szymkowiak, Natalia Ciesielska, Łukasz Rolka, Katarzyna Porzych, Kornelia Kędziora-Kornatowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2015.023

Abstract


Dizziness is a very common disorder, and its incidence increases with age. It is a symptom of disorder not the essence of the disease. It is usually the result of disorders of the vestibular system, and can be caused by damage to the labyrinth (vertigo) or its innervation (dizziness). Dizziness deals with two areas of medicine - otolaryngology and neurology. Borderland  of these specialties is neurotology, which has been recently considered as a separate specialty. However, it is difficult to diagnose and treat the causes of dizziness and often beyond the otolaryngologist and neurologist  close cooperation of other professionals such as: a cardiologist, ophthalmologist, radiologist, orthopedist, and even a psychiatrist is required. Dizziness is a hardly perceptible symptom and usually very difficult to diagnose. In older persons dizziness occurs due to many different reasons of central, peripheral or psychiatric nature as well as on a background of variety of systemic diseases. Best pharmacological treatment should be started after the appropriate diagnostics and after proper diagnosis. If the cause of dizziness is vestibular system, customized exercise can have a very beneficial effect on the recovery of functional capacity.


Keywords


dizziness; falls; elderly

Full Text:

PDF

References


Prusiński A., Zawroty głowy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2001.

Guccione AA., Geriatric Physical Therapy, Second Edition, Elsevier, Philadelphia 2000.

Lampert T., Neuhauser H, Epidemiology of vertigo, migraine and vestibular migraine. J. Neur. 2009; 256: 333–338.

Baloh R.W. Dizziness in older people. J. Am. Geriatr. Soc. 1992; 40: 713–721.

Prusiński A., Zawroty głowy w praktyce neurologicznej: obraz kliniczny, diagnostyka, Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2010.

Latkowski B., Prusiński A. Zawroty głowy (krótkie kompendium). Termedia, Poznań 2009.

Neuhauser H.K, Epidemiologie von Schwindeler-krankungen. Nervenarzt 2009; 80: 887–894.

Tinetti M.E., Williams C.S., Gill T.M, Dizziness among older adults: a possible geriatric syndrome. Ann. Intern. Med. 2000; 132: 337–344.

Lawson J., Fitzgerald J., Birchall J. et al, Diagnosis of geriatric patients with severe dizziness. J. Am. Geriatr. Soc. 1999; 47: 12–17.

Pierchała K, Analiza przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Biblioteka Prospera Meniere’a 1998; 2: 1–2.

Obrębowicz A. (red.), Standardy rozpoznawania i leczenia zawrotów głowy. Oinpharma, Warszawa 2010.

Boczarska-Jedynak M., Czechowicz B., Opala G, Zawroty głowy w wieku podeszłym. Vertigoprofil 2007; 1: 7–14.

Kerber K.A., Enrietto J.A., Jacobson K.M., Baloh R.W, Disequilibrium in older people: a prospective study. Neurology 1998; 51: 574–580.

Domżał T, Zawroty głowy w praktyce neurologicznej. Vertigoprofil 2007;1: 3–11.

Domżał T.M, Zawroty układowe czy nieukładowe? Vertigoprofil 2010; 4: 7–13.

Pośpiech L, Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy i ich kinezyterapia. Neur. Prakt. 2005; 5 (supl. 1/3): 40–45.

Epley JM, New dimensions of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 88:599-605, 1980.

Katsarkas A, Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV): idiopathic versus post- traumatic. Acta Otolaryngol 119:745-749, 1999.

Furman JM, Cass SP, Vestibular Disorders: A Case Study Approach. Oxford University Press, New York, 2003.

Whitney SL, Marchetti GF, Morris LO, Usefulness of the dizziness handicap inventory in the screening for benign paroxysmal positional vertigo. Otol Neurotol 26:1027-103, 2005.

Jacobson GP, Newman CW, The development of the Dizziness Handicap Inventory. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 116:424-427, 1990.

Gębka D., Kędziora-Kornatowska K., Podhorecka M., Zawroty głowy jedną z przyczyn upadków u osób

w starszym wieku., Pielęg. XXI w. 2012 nr 2 s. 53-56.

Sielski G., Kędziora-Kornatowska K., Podhorecka M., Przydatność wybranych skal oceny ryzyka upadków

u osób starszych stosowanych w opiece pielęgniarskiej., Pielęg. XXI w. 2009 nr 4 s. 85-88.

Podhorecka M., Kędziora-Kornatowska K., Sielski G., Zmiany inwolucyjne w układzie ruchu oraz ich konsekwencje wpływające na zmniejszenie aktywności fizycznej osób starszych., Pielęg. XXI w. 2011 nr 1

s. 35-38.

Furman JM, Cass S, A practical work up for vertigo. Contemp Int Med 7:24-38, 1995.

Maarsingh O.R., Dros J., Schellevis F.G. et al, Causes of persistent dizziness in elderly patients in primary care. Ann. Fam. Med. 2010; 8: 196–205.

Brown KE, Whitney SL, Wrisley DM, Furman JM, Physical therapy outcomes for persons with bilateral vestibular loss. Laryngoscope 111:1812-1817, 2001.

Herdman SJ, Vestibular Rehabilitation, 2nd edn. FA Davis, Philadelphia, PA, 2000.

Whitney SL, Rossi MM, Efficacy of vestibular rehabilitation. Otolaryngol Clin North Am 33:659-672, 2000.

Pośpiech L, Założenia i strategie przedsionkowej terapii rehabilitacyjnej. Vertigoprofil 2009; 3: 2–8.


Partnerzy platformy czasopism