Satisfaction with life of people participating in classes of the University of the Third Age functioning in Kujawsko-Pomorskie Province

Anna Grzanka-Tykwińska, Małgorzata Chudzińska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2014.030

Abstract


I n t r o d u c t i o n. The period of old age is a time of numerous changes occurring in various areas of human life, often connected with deterioration of functioning. Staying active in older age may contribute to keeping fit and independent despite limitations appearing with time.

A i m. assessment of satisfaction with life at the beginning of participation in classes of the University of the Third Age and after one year of such participation and of satisfaction with life of people not taking up such an activity.

Ma t e r i a l  a n d  m e t h o d s. The respondents of the study comprised 127 people participating in classes of the University of the Third Age and 119 people who have not taken up such an activity. The level of satisfaction with life of people taking part in classes of the University of the Third Age at the beginning of their education and after a year of such education, as well as the level of satisfaction with life of people who did not take part in the classes was compared by means of the Satisfaction With Life Scale(SWLS).

R e s u l t s. In the study conducted with the use of SWLS there was no statistically significant difference (p=0.1789) between the average number of points received in both groups. After one academic year the study was reconducted among people participating in classes of the U3A with the use of SWLS. 108 respondents took part in the second study after one year of participation in classes, among whom there was a significant increase in satisfaction with life, measured by means of SWLS.

C o n c l u s i o n s. After a year of participation in classes of the U3A there was a significant increase in satisfaction with life of the elderly. Participation in classes of the U3A may be a factor positively contributing to welfare and well-being of elderly people.


Keywords


satisfaction with life; University of the Third Age; elderly people

Full Text:

PDF

References


Polak A., Izdebski P.: Bilans życia i poczucie koherencji osób starszych w zależności od ich aktualnej sytuacji życiowej. Gerontol Pol 2005; 13: 188-194.

Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K.: Starość jako wyzwanie. Gerontol Pol 2008; 16: 131-136.

Straś-Romanowska M.: Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: Harwas-Napierała B., Trępała J. (red.): Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychologicznych. Wyd. PWN, Warszawa 2006: 268- 270.

Hrapkiewicz H.: Uniwersytety Trzeciego Wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych. Chowanna 2009; 33: 115-127.

Fabiś A.: Edukacja seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności. Edukacja Dorosłych 2006; 1/2: 33-44.

Halicki J.: Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów. Chowanna 2009; 33: 203-212.

Konieczna R.: Znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w życiu ludzi starszych. Edukacja Dorosłych 1997; 4: 58-66.

Kozieł D., Trafiałek E.: Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia seniorów. Gerontol Pol 2007; 15: 104-108.

Kuchcińka M.: Edukacja przeciw marginalizacji seniorów. Chowanna 2009; 33: 173-186.

Orlińska K.: Czynniki motywacji edukacyjnej dorosłych. Edukacja Dorosłych 2002; 2/3: 37-43.

Trafiałek E.: Uniwersytety trzeciego wieku wobec ekskluzji społecznej ludzi starych - stan i perspektywy w ujęciu porównawczym. Edukacja Dorosłych 2003; 3: 24- 30.

Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2009: 134-139.

Borowicz A.: Aktywność fizyczna jako niezbędny element pozytywnego starzenia się. W: Wieczorkowska- Tobis K., Talarska D. (red.): Pozytywna starość. Poznań 2010: 175-183.

Gębska-Kuczerowska A.: Ocena zależności między aktywnością a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku. PrzeglEpidemiol 2002; 56: 471-477.

Kaczmarczyk M., Trafiałek E.: Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontol Pol 2007; 15: 116-118.

Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W: Aktywność fizyczna jako element prewencji chorób sercowonaczyniowych u osób w wieku podeszłym. Pol MerkLek 2007; 22: 48-53.

Boczukowa B.: Edukacja trzeciego wieku jako czynnik kształcenia i wychowania dorosłych. Edukacja Dorosłych 2004; 3: 57-61.

Orzechowska G.: Uniwersytet III Wieku miejscem kontynuacji i wyzwalania działań na rzecz środowiska społecznego. Edukacja Dorosłych 2003; 2: 49-55.

Senkowska I.: Uniwersytet Trzeciego Wieku szansą na lepszą starość - spojrzenie młodego człowieka . Edukacja Dorosłych 2002; 2/3: 93-97.

Szarota Z.: Przestrzeń edukacyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku. E-mentor 2008; 25: 71-76.

Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K.: Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku. Gerontol Pol 2006; 14: 185-189.

Płaszewska-Żywko L., Brzuzan P., Malinowska-Lipień I., Gabryś T.: Sprawność funkcjonalna u osób w wieku podeszłym w domach pomocy społecznej. ProblHigEpidemiol 2008, 89: 62-66.

Ziębińska B., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych. http:/www.sbc.org.pl/Content/7028/doktorat2757.pdf.

Marcinek P.: Funkcjonowanie intelektualne i subiektywna jakość życia u osób wieku emerytalnym. Gerontol Pol 2007; 15: 76-81.

Jachimowicz V., Kostka T.: Satysfakcja z życia starszych kobiet. GinekologPrakt 2009; 17: 27-32.

Requena C., López V., Ortiz T.: Satisfaction with life related to functionality in active elderly people. ActasEspPsiquiatr 2009; 37: 61-67.


Partnerzy platformy czasopism