Images of Holy Women in Selected Hagiographic Works for Children and Youth after 1989

Bożena Olszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.6.2019.003

Abstract


The Mother of God – as the mother of Jesus and the embodiment of boundless love, goodness and fidelity – is the prototype for the presented models of holy women in contemporary hagiographical works for children becomes. These values constitute the core of all portraits of holy women, regardless of the accepted divisions and their different ways of achieving holiness. They can be found in brides and mystics, virgins and martyrs, teachers and educators, mothers and wives. And it is they who, besides sacrifice, mercy and the ability to look at God and listen to Him, determine the consistency of the portrait of a holy woman. Serving man meant serving God, going beyond one's own egoism, temporal hedonism, and materialism. The spirituality of future saints was shaped by the religious atmosphere of the family home, personal sensitivity and reading. These models were still united by the beauty, delicacy, frail health, serene disposition, and smile shown to people. Some can be treated as special signs, appearing in early childhood, which already then suggested their otherness as well as the gifts received, e.g. bilocation or the surrounding light and shine. The images of saints and the blessed in contemporary hagiographical works for the young reader are in line with the poetics, but they also force us to reflect on the awareness of goals, victory over weaknesses and the power of love.

 


Keywords


literature for children and youth; Holy Women;

Full Text:

PDF (Polish)

References


BOBER, S. (2007). Św. Agnieszka. Należę do Chrystusa, Jemu jestem zaślubiona. W: Święte dzieci ze wstępem Ks. A. Długosza (s. 4-9). Radom: POLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

BOBER, S.(2007). Św. Teresa z Lisieux. Ofiarowała wszystkim pogodę ducha i uśmiech. W: Święte dzieci, ze wstępem ks. A. Długosza (s. 62-69). Radom: PLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

BOBER, S. (2007). Sł. Boża Anna de Guigne. Ze złośnicy anioł pokoju. W: S. Bober, Święte dzieci, ze wstępem ks. A. Długosza (s. 88-99). Radom: POLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

CHMIELEWSKI, M. (2009). Odkryć „geniusz kobiety”. Synteza myśli Jana Pawła II na temat kobiety. W: T. Paszkowska (red.), Mulierisdignitas. Promieniowanie kobiecości. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1975). Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Ewangelia 2019. Droga, Prawda, Życie (2018). J. Lekan ks. Rozważania i modlitwy. Częstochowa: Wydawnictwo Świętego Pawła.

GÓRA, J. W. OP. (2012). Nazywam się… Faustyna Kowalska (il. L. Talejko-Kwiatkowska). Poznań:Media Rodzina.

KACZMAREK, P. ks. (2010).Posłannictwo Rozalii Celakówny. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

KAROŃ-OSTROWSKA, A. (2014). Czy kobiety są bardziej pobożne? W: J. Augustyn (red), Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość – małżeństwo – rodzina (s. 133-143). Kraków: Wydawnictwo WAM Księża Jezuici.

KRAS, Z. ks. (2003). Julia Urszula – pogodna jak kolor nieba. Ilustrowana książeczka dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kraków: Lipnica Murowana: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.

KRAS, Z. ks. (2003). Święta Urszula odważna i wesoła. Książka dla starszych dzieci (il. W. Piszczek CM). Kraków: Lipnica Murowana: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.

KUR, E., M. (2016). Wizerunki świętych w książkach (dla dzieci) Elizy Piotrowskiej. W: Święte i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury (s. 139-148). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

MAASEEN-ZAJĄCZKOWSKA, M. (1997). Rodzina. W: Kiedy święci byli mali… (il. M. Sopińska) (s. 38-46). Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.

MYJAK, U. s. ( 2003). Wyprawa po uśmiech (rys. D. Cejby). Warszawa: Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego.

Olszewska, B. (1997). Posłowie. W: B. Olszewska (red.), Zawsze myślę o Tobie. Antologia wierszy o Matce (s. 83-89). Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński.

OLSZEWSKA, B. (2019), Doświadczenie religijne i ich wpływ na kształtowanie charakterów amerykańskich chłopców na przykładzie wybranych powieści o. Francisa J. Finna SI i Marka Twaina. W: B. Olszewska, O. Pajączkowski (red.), „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

PAPUZIŃSKA, J. (1981). Inicjacje literackie problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa: WSiP.

PARZYCH-BLAKIEWICZ, K. (2016). Hagiografia kobieca w modlitwach litanijnych. W: E.M. Kur, B. Walęciuk-Dejneka (red.), Święte i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury (s. 251-258). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

PIOTROWSKA, E. (2015). Święta Faustyna Kowalska. W: E. Piotrowska, Apostołowie miłosierdzia (s. 48-93). Poznań : Wydawnictwo Świętego Wojciecha.

PIOTROWSKA, E. (2016). Święta Urszula Ledóchowska. W: E. Piotrowska, Przyjaciele dzieci (s. 48-93). Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha.

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich (1980), Poznań – Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum.

ROUCHE, M. (2011). Atylla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SEED, M., Botham, N., (2011). Grzesznicy i święci (przeł. K. Bednarek). Warszawa: Wydawnictwo Promic.

SKARŻYŃSKA, E. (2007).O Rozalii, przez którą Jezus przypomniał światu, że pragnie być Królem wszystkich serc. W: E. Skarżyńska. O polskich świętych dzieciom (il. P. Kołodziejski) (s. 127). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

SKARŻYŃSKA, E. (2007). O Faustynie, osobistej sekretarce Jezusa. – O polskich świętych (il. P. Kołodziejski). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

SOBECKA, A. s, Kuligowska, A. s. (2006). Julia – św. Urszula Ledóchowska (kolorowanka). Książka dla dzieci przedszkolnych, Kraków: Wydawnictwo Fides.

STADTMÜLLER, E. (2007). Święta Faustyna. W: E. Stadmüller, Święci Krakowa (il.K. Wailewski) (s. 33-36). Kraków: Wydawnictwo eSPe.

STADTMÜLLER, E. (2007). Święta Joanna Beretta-Molla. Kraków: Wydawnictwo eSPe.

STEEDMAN, A. (2007). Święta Urszula. W: A. Steedman, W Ogrodzie Boga. Fascynujące opowieści o świętych (s. 5-32). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

STEEDMAN, A. (2007). Święta Katarzyna ze Sien. W: A. Steedman, W Ogrodzie Boga. Fascynujące opowieści o świętych (s. 73-138). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

STEEDMAN, A. (2007). Święta Cecylia. W: A. Steedman, W Ogrodzie Boga. Fascynujące opowieści o świętych (s. 125-138). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

STEEDMAN, A.(2007). Święta Wiara. W: A. Steedman, W Ogrodzie Boga. Fascynujące opowieści o świętych (s. 169-178). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

WINDEATT, M. F. (2009). Św. Katarzyna ze Sieny. Dziewczynka, która widziała świętych na niebie (il. P. Kołodziejski). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

WROŃSKA, M. s. (2003). Zwyczajne – życie niezwykłej kobiety… Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa: Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism