Wizerunki świętych kobiet w wybranych utworach hagiograficznych dla dzieci i młodzieży po 1989 roku

Bożena Olszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.6.2019.003

Abstrakt


 Prototypem dla zaprezentowanych wzorców świętych kobiet we współczesnych utworach hagiograficznych dla dzieci staje się Matka Boska, jako matka Jezusa i ucieleśnienie bezgranicznej miłości, dobroci i wierności. Te wartości stanowią rdzeń wszystkich portretów świętych kobiet, bez względu na przyjęte podziały i ich różne drogi dochodzenia do świętości. Odnajdziemy je u oblubienic i mistyczek, u dziewic i męczennic, nauczycielek i wychowawczyń, matek i żon. I to one obok poświęcenia, miłosierdzia oraz umiejętności wpatrywania się w Boga i słuchania Go decydują o spójności portretu świętej kobiety. Służba człowiekowi oznaczała służbę Bogu, wyjście poza własny egoizm, doczesny hedonizm, materializm. Duchowość przyszłych świętych kształtowała religijna atmosfera domu rodzinnego, osobista wrażliwość, a następnie lektura. Łączyła je jeszcze uroda, delikatność, wątłe zdrowie, pogodne usposobienie, uśmiech okazywany ludziom. Niektóre można traktować jako znaki szczególne, pojawiające się we wczesnym dzieciństwie, które już wtedy sugerowały ich odmienność podobnie jak otrzymane dary, np. bilokacji czy otaczająca je światłość i blask. Wizerunki świętych i błogosławionych we współczesnych utworach hagiograficznych dla młodego czytelnika pozostają w zgodzie z poetyką, ale też zmuszają do refleksji nad świadomością celów, przezwyciężaniem słabości i siłą miłości.


Słowa kluczowe


Matka Boska; święte; kobiety; literatura dla dzieci i młodzieży

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOBER, S. (2007). Św. Agnieszka. Należę do Chrystusa, Jemu jestem zaślubiona. W: Święte dzieci ze wstępem Ks. A. Długosza (s. 4-9). Radom: POLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

BOBER, S.(2007). Św. Teresa z Lisieux. Ofiarowała wszystkim pogodę ducha i uśmiech. W: Święte dzieci, ze wstępem ks. A. Długosza (s. 62-69). Radom: PLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

BOBER, S. (2007). Sł. Boża Anna de Guigne. Ze złośnicy anioł pokoju. W: S. Bober, Święte dzieci, ze wstępem ks. A. Długosza (s. 88-99). Radom: POLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

CHMIELEWSKI, M. (2009). Odkryć „geniusz kobiety”. Synteza myśli Jana Pawła II na temat kobiety. W: T. Paszkowska (red.), Mulierisdignitas. Promieniowanie kobiecości. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1975). Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Ewangelia 2019. Droga, Prawda, Życie (2018). J. Lekan ks. Rozważania i modlitwy. Częstochowa: Wydawnictwo Świętego Pawła.

GÓRA, J. W. OP. (2012). Nazywam się… Faustyna Kowalska (il. L. Talejko-Kwiatkowska). Poznań:Media Rodzina.

KACZMAREK, P. ks. (2010).Posłannictwo Rozalii Celakówny. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

KAROŃ-OSTROWSKA, A. (2014). Czy kobiety są bardziej pobożne? W: J. Augustyn (red), Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość – małżeństwo – rodzina (s. 133-143). Kraków: Wydawnictwo WAM Księża Jezuici.

KRAS, Z. ks. (2003). Julia Urszula – pogodna jak kolor nieba. Ilustrowana książeczka dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kraków: Lipnica Murowana: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.

KRAS, Z. ks. (2003). Święta Urszula odważna i wesoła. Książka dla starszych dzieci (il. W. Piszczek CM). Kraków: Lipnica Murowana: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.

KUR, E., M. (2016). Wizerunki świętych w książkach (dla dzieci) Elizy Piotrowskiej. W: Święte i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury (s. 139-148). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

MAASEEN-ZAJĄCZKOWSKA, M. (1997). Rodzina. W: Kiedy święci byli mali… (il. M. Sopińska) (s. 38-46). Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.

MYJAK, U. s. ( 2003). Wyprawa po uśmiech (rys. D. Cejby). Warszawa: Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego.

Olszewska, B. (1997). Posłowie. W: B. Olszewska (red.), Zawsze myślę o Tobie. Antologia wierszy o Matce (s. 83-89). Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński.

OLSZEWSKA, B. (2019), Doświadczenie religijne i ich wpływ na kształtowanie charakterów amerykańskich chłopców na przykładzie wybranych powieści o. Francisa J. Finna SI i Marka Twaina. W: B. Olszewska, O. Pajączkowski (red.), „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

PAPUZIŃSKA, J. (1981). Inicjacje literackie problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa: WSiP.

PARZYCH-BLAKIEWICZ, K. (2016). Hagiografia kobieca w modlitwach litanijnych. W: E.M. Kur, B. Walęciuk-Dejneka (red.), Święte i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury (s. 251-258). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

PIOTROWSKA, E. (2015). Święta Faustyna Kowalska. W: E. Piotrowska, Apostołowie miłosierdzia (s. 48-93). Poznań : Wydawnictwo Świętego Wojciecha.

PIOTROWSKA, E. (2016). Święta Urszula Ledóchowska. W: E. Piotrowska, Przyjaciele dzieci (s. 48-93). Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha.

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich (1980), Poznań – Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum.

ROUCHE, M. (2011). Atylla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SEED, M., Botham, N., (2011). Grzesznicy i święci (przeł. K. Bednarek). Warszawa: Wydawnictwo Promic.

SKARŻYŃSKA, E. (2007).O Rozalii, przez którą Jezus przypomniał światu, że pragnie być Królem wszystkich serc. W: E. Skarżyńska. O polskich świętych dzieciom (il. P. Kołodziejski) (s. 127). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

SKARŻYŃSKA, E. (2007). O Faustynie, osobistej sekretarce Jezusa. – O polskich świętych (il. P. Kołodziejski). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

SOBECKA, A. s, Kuligowska, A. s. (2006). Julia – św. Urszula Ledóchowska (kolorowanka). Książka dla dzieci przedszkolnych, Kraków: Wydawnictwo Fides.

STADTMÜLLER, E. (2007). Święta Faustyna. W: E. Stadmüller, Święci Krakowa (il.K. Wailewski) (s. 33-36). Kraków: Wydawnictwo eSPe.

STADTMÜLLER, E. (2007). Święta Joanna Beretta-Molla. Kraków: Wydawnictwo eSPe.

STEEDMAN, A. (2007). Święta Urszula. W: A. Steedman, W Ogrodzie Boga. Fascynujące opowieści o świętych (s. 5-32). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

STEEDMAN, A. (2007). Święta Katarzyna ze Sien. W: A. Steedman, W Ogrodzie Boga. Fascynujące opowieści o świętych (s. 73-138). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

STEEDMAN, A. (2007). Święta Cecylia. W: A. Steedman, W Ogrodzie Boga. Fascynujące opowieści o świętych (s. 125-138). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

STEEDMAN, A.(2007). Święta Wiara. W: A. Steedman, W Ogrodzie Boga. Fascynujące opowieści o świętych (s. 169-178). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

WINDEATT, M. F. (2009). Św. Katarzyna ze Sieny. Dziewczynka, która widziała świętych na niebie (il. P. Kołodziejski). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

WROŃSKA, M. s. (2003). Zwyczajne – życie niezwykłej kobiety… Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa: Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism