Wokół estetyki i stylistyki, czyli o współczesnych problemach przekładu literatury dziecięcej

Marta Cyzio

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.2.2019.006

Abstrakt


Recenzja książki:

Między manipulacją a autonomicznością este-tyczną – przekład literatury dla dzieci., red. E. Pieciul-Karmińska, B. Sommerfeld, A. Fi-miak-Chwiłkowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 122.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ALVSTAD, C. (2010). Children’s literature and translation. W: Y. Gambier, L. Van Doorslaer. (red.), „Handbook od Translation Studied” (s. 22-28). T. 1. Amsterdam, Filadelfia: John Benjamins Publishing Company.

BORODO, M. (2017). The Results of the CLTS (Children's Literature Translation Studies) Survey. W: Translation, Globalization and Younger Audiences (s. 40-43). Bern, Switzerland: Peter Lang UK.

DYMEL-TRZEBIATOWSKA, H. (2013). Translato-ryka literatury dziecięcej: analiza przekładu utworów Astrid Lindgren na język polski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

OITTINEN, R. (2000). Translating for Children. Nowy York, Londyn: Garland Publishing.

PIECIUL-KARMIŃSKA, E., SOMMERFELD, B., FI-MIAK-

CHWIŁKOWSKA, A. (red.) (2017). Między manipulacją a autonomicznością estetyczną – przekład literatury dla dzieci. Poznań: Wydaw-nictwo Naukowe UAM.

SZYMAŃSKA, I. (2014). Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej. „Rocznik Przekładoznawczy”, nr 9, s. 193-208.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism