Poskromić przyszłość? Myśli, marzenia i wyobraźnia w książce „Los indomables pensamientos del señor O” Amali Boselli i Vero Gatti

Karolina Stępień

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.2.2019.001

Abstrakt


Praca poświęcona jest analizie argentyńskiej książki obrazkowej dla dzieci Amalii Boselli i Vero Gatti pt. „Los indomables pensamientos del Señor O„ („Nieposkromione myśli Pana O”) z 2013 roku. Proponuje się odczytanie historii tytułowego bohatera w odniesieniu do refleksji filozoficznych Rousseau na temat czasu i marzenia w interpretacji Pouleta, a także w oparciu o paradygmat orientacji temporalnej i wizję marzenia dziennego z perspektywy psychologicznej. Artykuł bada związek między obrazami mentalnymi głównego bohatera a jego postrzeganiem przyszłości i podejmowanymi działaniami. W miarę upływu czasu w procesie myślenia Pana O dominować zaczyna wyobraźnia antycypacyjna, przesłaniająca mu potencję nieograniczonej kreatywności z czasów dzieciństwa. Celem podróży postaci jest zwycięstwo wyobraźni twórczej. To poprzez liczne odwołania do emocjonalności i zmysłowości – zarówno w warstwie werbalnej jak i wizualnej – tekst Boselli i Gatti intensyfikuje towarzyszące każdej lekturze sensualne czytelniczego doświadczenie. Tym samym, pomimo obecnych w opowieści uproszczeń i generalizacji, otwiera się na zindywidualizowany odbiór, dziecięcy czy dorosły.

Słowa kluczowe


argentyńska literatura dziecięca; orientacja temporalna; Poulet; Rousseau; obraz mentalny; marzenie dzienne; nauki kognitywne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOSELLI, A., GATTI, V. (2016). Los indomables pensamientos del Señor O. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora S.A.

BURNETT, F.H. (1999). Tajemniczy ogród (przeł. J. Włodarkiewicz). Warszawa: Prószyński i S-ka.

CACKOWSKA, M. (2009). Czym jest książka obrazkowa? O pojmowaniu książki obrazkowej dla dzieci w Polsce – część II. „Ryms”, 6, s. 14-16. Pozyskano z http://ryms.pl/artykul_szczegoly/12/czym-jest-ksiazka-obrazkowa-o-pojmowaniu- ksiazki-obrazkowej-dla-dzieci-w-polsce-czesc-i-ii-i-iii.html.

CACKOWSKA, M., DYMEL-TRZEBIATOWSKA, H., SZYŁAK, J. (red.) (2017). Książka obrazkowa. Wprowadzenie. Poznań: Instytut Kultury Popularnej.

ECO, U. (1996). Nadinterpretowanie tekstów. W: S. Collini (red.), Interpretacja i nadinterpretacja. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

FORTUNA, P. (2007). Zmiana przekonań w wyimaginowanym świecie. Rola wyobraźni w perswazji narracyjnej. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle: studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 249-270). Warszawa: Scholar.

HALLBERG, K. (1982). Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen. „Tidskrift főr litteraturvetenskap”, 3–4, s. 163–168.

KLINGER, E. (1990). Daydreaming: Using Waking Fantasy and Imagery for Self- Knowledge and Creativity. Los Angeles: Jeremy P. Tarcher.

KLINGER, E. (1994). On Living Tomorrow Today: The Quality of Inner Life as aFunction of Goal Expectations. W: Z. Zalewski (red.), Psychology of Future Orientation (s. 97-106). Lublin: TN KUL.

ŁAPIŃSKI, Z. (2009). Widziane, wyobrażone, pomyślane. „Teksty Drugie”, 1-2, s. 46-56.

MARUSZEWSKI, T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, A. (2010). Dyskursy dzieciństwa a polityka. Pomiędzy wykluczeniem a obywatelskim uczestnictwem. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2 (12), s. 25-38.

NIKOLAJEVA, M., SCOTT, C. (2006). How Picturebooks Work, New York-London: Routledge.

POULET, G. (1977). Metamorfozy czasu: szkice krytyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

REISBERG, D., WILSON, M., Smith, J.D. (1991). Auditory Imagery and Inner Speech. W: Logie, R.H., Denis, M. (red.), Mental Images in Human Cognition (s. 59-81). Amsterdam-New York: North-Holland.

REMBOWSKA-PŁUCIENNIK, M. (2012). Poetyka intersubiektywności: kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

REMBOWSKA-PŁUCIENNIK, M. (2009). Wizualne efekty i afekty. Obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika. „Teksty Drugie”, 6, s. 120-134.

RICOEUR, P. (1984). Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie. „Pamiętniki Literackie”, LXXV, s. 269-286.

ROUSSEAU, J.J. (1955). Emil czyli o wychowaniu. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

ROUSSEAU, J.J. (1967). Przechadzki samotnego marzyciela. Warszawa: Czytelnik. SINGER, J.L. (1980). Marzenie dzienne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

STEPHENS, J. (2011). Schemas and Scripts: Cognitive Instruments and the Representation of Cultural Diversity in Children's Literature. W: K. Mallan, C. Bradford (red.), Contemporary Children's Literature and Film (s. 12-35). Palgrave Macmillan. doi 10.1007/978-0-230-34530-0_2.

ZALEWSKI, Z. (1994). Towards a Psychology of the Personal Future. W: Z. Zalewski (red.), Psychology of Future Orientation. Lublin: TN KUL.

ZIMBARDO, P., Boyd, J. (2009). Paradoks czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism