Vol 127, No 2 (2020)

Spis treści

Piotr Skowroński
PDF
233-272
Mirosław Szumiło
PDF
273-315
Włodzimierz Mędrzecki
PDF
317-339

Przeglądy – Polemiki – Materiały

Rzecz o Leonardzie Marcinie Świeykowskim – w odpowiedzi na recenzję Zofii Zielińskiej
Dariusz Rolnik
PDF
341-354

Artykuły recenzyjne i recenzje

Władysław Duczko
PDF
355-367
Magdalena Semczyszyn
PDF
369-396
Recenzje
 
PDF
397-451

In Memoriam

Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019)
Andrzej Rachuba
PDF
453-456
Jerzy Wojciech Borejsza (22 VIII 1935 – 28 VII 2019)
Jerzy Eisler
PDF
457-464
Wykaz skrótów
 
PDF
465-467
Tabela transliteracyjna
 
PDF
468


Partnerzy platformy czasopism