Vol 121, No 4 (2014)

Spis treści

Aleksander Łupienko
PDF
749-773
Andrzej Nowak
PDF
775-798
Jan Kęsik
PDF
799-831

Przeglądy – Polemiki – Materiały

O tym, jak metodolog historii stara się zatuszować swoje potknięcia o antropologię historyczną. (W odpowiedzi Karolinie Polasik-Wrzosek)
Dariusz Andrzej Sikorski
PDF
833-852
Metodolog historii o metodologii historii (tak jak ją rozumie). (W odpowiedzi Wojciechowi Wrzoskowi)
Dariusz Andrzej Sikorski
PDF
853-864
Czy powstanie w roku 1863 było nieuchronne? Zapis dyskusji redakcyjnej odbytej 11 marca 2013 r. z udziałem Jerzego W. Borejszy, Andrzeja Nowaka, Jerzego Zdrady, prowadzonej przez Macieja Janowskiego
 
PDF
865-895

Artykuły recenzyjne i recenzje

Maciej Janowski
PDF
897-920
Jerzy Gaul
PDF
921-940
Recenzje
 
PDF
941-954

In Memoriam

Zbigniew Wójcik (29 X 1922–22 III 2014)
Teresa Chynczewska-Hennel
PDF
955-960
Jacques Le Goff (1 I 1924–1 IV 2014)
Henryk Samsonowicz
PDF
960-965

Komunikaty

Rozstrzynięcie pierwszego konkursu Nagrody im. Gerarda Labudy
 
PDF
967-969


Partnerzy platformy czasopism