PATTERNS OF BEHAVIOUR IN THE MANAGER-EMPLOYEE RELATIONSHIP – THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH IN POLISH BUSINESS ORGANIZATIONS

Izabela Bednarska-Wnuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2017.002

Abstract


Purpose: The purpose of the article is to identify patterns of organizational behaviour for the manager-employee relationship and to identify differences in this respect depending on the position of the individual in the organizational structure against the background of the official business relationship on the basis of the empirical research in Polish business organizations.

Methodology/approach: The tool used in the study was a standardized WAZO questionnaire designed to examine organizational solutions and organizational behaviours, both from the general perspective and broken down to behavioural dimensions, conducted in 2015 on a representative randomly selected group of 2274 employees from 40 Polish companies.

Findings: Using a proprietary research questionnaire, three patterns of behaviour have been identified for the manager-employee relationship: traditional, contemporary and future, described by way of components such as the scope of power, power distance, the basis of the manager's power, the method of selection of information and the degree of stability of power. The obtained results indicate that in Polish organizations dominate contemporary behavioural patterns for the first four mentioned criteria, whereas for the last one - degree of stability of power, the dominant pattern of behaviour was the traditional pattern.

Implications/limitations: Empirical studies do not take into account all elements of behaviour from the perspective of power relations, due to research limitations. Nonetheless, characterising the behavioural patterns using various criteria is universal and widely used. In addition, research on this subject is very subjective - although the research tool was standardized, the results mainly depend on how people perceive their relationships with the authorities.

Originality/value: The article shows on the basis of the proprietary questionnaire the contemporary patterns of behaviour from the perspective of power relations, and recommendations for practice. Managers who know certain patterns of behaviour will be able to model employees' attitudes towards work and to shape relevant social relationships. As for employees, they may be inspired to modify their own behaviours, in accordance with the requirements of the organizational environment.


Keywords


organizational behaviour; human in the organization; relationship manager-employee

Full Text:

PDF

References


Amarjits, G. S. (2008), "The role of trust in employee-manager relationship", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20 No. 1, pp. 98-103. DOI: 10.1108/09596110810848613

Ayache, M., Laroche, H. (2010), "La construction de la relation managerial: Le manager face à son supérieur. Managers and their bosses: building the managerial relationship", Revue Française de Gestion, No. 203, pp. 1-10.

Bednarska-Wnuk, I. (2016), "Wymiar relacje przełożony-podwładny", in: Januszkiewicz, K. et al., (Eds.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych [WAZO] w polskich przedsiębiorstwach. Wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 147-180.

Błaszczyk, W. (Ed.), (2013), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czajkowska, M. (2016), Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jabłoński, M. (2012), "Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami", in: Mikuła, B., (Eds.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, pp. 23-31.

Januszkiewicz, K., Bednarska-Wnuk, I., Czajkowska, M., Kołodziejczak, M., Michalak, J., Świątek-Barylska, I., Zalewska-Turzyńska, M. (2016), Kwestionariusz WAZO – metodyka i narzędzie badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Januszkiewicz, K. i zespół (2012), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Juchnowicz, M. (2012), Zaangażowanie organizacyjne. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kożusznik, B. (2014), Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Lewicka, D. (2013), "Wpływ zaufania wertykalnego na zaangażowanie organizacyjne pracowników", in: Czajkowska, M., Januszkiewicz, K., Kołodziejczak, M., Zalewska-Turzyńska, M., (Eds.) Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji, Folia Oeconomica 282, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 179-186.

O’leary, R. S., Pulakos, E. D. (2011), "Managing performance Through the Manager-Employee Relationship", Industrial & Organizational Psychology, Vol. 4 No. 2, pp. 208-214.

Penc, J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.

Rakowska, A. (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach Wydawnictwo Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej, Lublin.

Rawlins, W. K. (1992), Friendship Matters: Communication, Dialectics, and the Life Course, NY: Aldine, Hawthorne.

Robbins, S. P., Judge, T. A. (2012), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.

Sikorski, Cz. (2010), "Przywództwo emocjonalne a racjonalne w edukacji", in: Kwiatkowski S.M., Michalak J.M. (Ed), Przywództwo edukacyjne w teorii i w praktyce, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, pp. 25-46.

Sikorski, Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stańczyk-Hugiet, E. (2010), "Czy ekonomia wiedzy powoduje zmianę roli menedżera?", in: Listwan, T. (Ed.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 115, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 678-687.

Świątek-Barylska, I. (2013), Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Szałkowski, A. (2006), Podstawy zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism