THE MEANING OF STEREOTYPES IN THE WORKPLACE IN RESPECT OF EMPLOYABILITY

Izabela Bednarska-Wnuk, Marzena Syper-Jędrzejak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2015.012

Abstract


Purpose: The main purpose of this article is to present the stereotypes which – to the authors’ mind – are the most common on the Polish labour market and their relation to employability.

Methodology/approach: The basic methodological approach profited from in this article is descriptive and has been on literature.

Findings: The article can serve as inspiration to break down stereotypes regardless of the geographical location of the organization. It can also contribute to growth and the change of the perception of own employability. Implications/limitations: The paper aims to show how stereotypes at work can affect employability. But it would be advisable to perform profound empirical studies, revealing the relationships between an individual’s employability and stereotypes in the workplace. On the other hand, however, this issue would be an extremely challenging research process due to the ambiguity of stereotype category in a theoretical view.

Originality/value: The article includes recommendations for practical application drawn from theoretical reflections, which can be an inspiration to break stereotypes and contribute to the increase and alteration of perceived employability. 


Keywords


organizational behaviour; human in the organization; stereotypes in the workplace; employability

Full Text:

PDF

References


Agars, M. D. (2004), “Reconsidering the impact of gender stereotypes on the advancement of women in organizations”, Psychology of Women Quarterly, Vol. 28 No. 2, pp. 103-111. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1471 – 6402.2004.00127.x.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Bardack, N. R., McAndrew, F. T. (1985), “The influence of physical attractiveness and manner of dress on success in a simulated personnel decision”, The Journal of Social Psychology, Vol. 125 No. 6, pp. 777-778.

Beehr, T. A., Gilmore, D. C. (1982), “Applicant Attractiveness as a Perceived Job Relevant Variable in Selection of Management Trainees”, Academy of Management Journal, Vol. 25 No. 3, pp. 607-617. DOI: http://dx.doi.org/10,2307/256084

Berntson, E. (2008), Employability perceptions: Nature determinants and implications for Health and well-being, Stockholm University, Stockholm.

Berntson, E., Marklund, S. (2007), “The relationship between perceived employability and subsequent health”, Work&Stress, Vol. 21 No. 3, pp. 279-292. DOI: http://dx.doi. org/10.1080/02678370701659215

Cabrera, S. F., Sauer, S. J., Thomas-Hunt, M. C. (2009), “The Evolving Manager Stereotype: The Effects of Industry Gender Typing on Performance Expectations for Leaders and Their Teams”, Psychology of Women Quarterly, Vol. 33 No. 4, pp. 419-428. DOI: http:dx.doi.org/10.1111/j.1471 – 6402.2009.01519.x

Chlewiński, Z., Kucz, I. (1992), Stereotypy i uprzedzenia, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.

Dion, K., Berscheid, E., Walster, E. (1972), “What is beautiful is good”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 24 No 3, pp. 303-305.

Diversity Index, (2013), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy – Raport z I edycji Barometru Różnorodności, available at: http://www.diversityindex.pl/pdf (accessed 17 August 2015).

Eagly, A. H., Mladinic, A. (1994), “Are people prejudiced against women? Some answers from research on attitudes, gender stereotypes, and judgments of competence”, in: Stroebe, W., Hewstone, M. (Eds.), European review of social psychology, Vol. 5, pp. 1-35, after Rudman, L. A., Goodwin, S. A. (2004), “Gender Differences in Automatic In-Group Bias: Why Do Women Like Women More Than Men Like Men?”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 87 No. 4, pp. 494-509. DOI: http:dx.doi.org/10.1037/0022 – 3514.87.4.494

Grabowska, M. (2007), Stereotypy płci we wczesnej dorosłości, Wybrane Uwarunkowania, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.

Gorajewska, D. (2009), Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Warszawa.

Hamermesh, D. S. (2011), Beauty pays: Why attractive people are more successful, Princeton University Press, New Jersey.

Hillage, J., Pollard, E. (1998), Employability: developing a Framework for Policy analysis, Research Report No. 85, Department for Education and Employment, London.

Hosoda, M., Stone-Romero, E. F., Coats, G. (2003), “The Effects of Physical Attractiveness on Job” Related Outcomes: A Meta “Analysis of Experimental Studies”, Personnel Psychology, Vol. 56 No. 2, pp. 431-462. DOI: http:dx.doi/ org/10.1111/j.1744 – 6570.2003.tb00157.x

Ibarra, H. (2014), “Niewidzialne bariery w drodze na szczyt”, Harvard Business Review Polska, Vol. 1 No. 1, pp. 41-49.

Janowska, Z. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Jarmuż, S. (2007), “Czy piękne jest dobre? Złudzenie w doborze i ocenie personelu”, in: Witkowski, T. (Ed.), Dobór personelu. Koncepcje-narzędzia-konteksty, Biblioteka Moderatora, Taszów, pp. 21-30.

Lippmann, W. (1998), Public Opinion with a new introduction by Michael Curtis, Transaction Publishers, New Jersey.

Lewicka, D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.

LoSardo, D. (2014), “The Influence of Physical Attractiveness in Pre-Employment Selection Decisions”, available at: http://thesis.haverford.edu/dspace/handle/10066/14712, (accesed 22 July 2015).

Macrae, C. N., Stangor, Ch., Hewstone, M. (1999), Stereotypy i uprzedzenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Mandal, E. (2004), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Marzec, I. (2010), “Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i sukcesu na współczesnym rynku pracy”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Vol. 1 No. 6, pp. 127-138.

Marzec, I., Van der Heijden, B. I. J. M, Scholarios, D., Van der Schoot, E., Jędrzejowicz, P., Bozionelos, N., Epitropaki O., Knauth, P., Mikkelsen, A., Van der Heijde, C. (2009), “Employability management practices in the Polish ICT sector”, Human Resource Development International, Vol. 12 No. 5, pp. 471-492. DOI: http://dx.doi. org/10,1080 / 13678860903274539

Mockałło, Z. (2015), “Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz pracą – przegląd badań”, Bezpieczeństwo Pracy, No 4, pp. 11-13.

Mudyń, K. (1998), “Stereotypy”, in: Szewczuk W. (Ed.), Encyklopedia Psychologii, Fundacja Innowacja, Warszawa. Przedsiębiorstwo Fair Play, available at: www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl (accessed 07 August 2015).

Raport, (2015), “Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”, available at: http://www.siecrownosci.gov.pl/aktualnosci/art,299,raport-z-badan-sondazowychprowadzonych-w-ramach-projektu-rowne-traktowanie-standardem-dobrego-rzadzenia.html (accessed 20 August 2015).

Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, (2014), “Więcej równości – więcej korzyści w gospodarce Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010 – 2013”, available at: http://rownoscwbiznesie.mpips. gov.pl/jdownloads/Pliki%20do%20pobrania/wicej_rwnoci_wicej_korzyci_w_gospodarce_skrt_raportu.pdf (accessed 27 August 2015).

Rynek pracy, (2015), available at: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnoscw-liczbach-/rynek-pracy/, (accessed 28 August 2015).

Saha, N., Van der Heijden, B. I. J. M., Gregar, A. (2013), “Strategy and policy in mobilizing resources for employability enhancement (West Bengal, India)”, International Journal of Education and Information Technologies, Vol. 1 No. 7, pp. 18-26.

Scott, G. (1995), Discrimination. Prejudice in Action. Multicultural Issues, Reports – Evaluative, Enslow Publishers, Springfield.

Sienkiewicz, Ł. (2010), “Atrakcyjność zatrudnieniowa. Problemy definicyjne i ich konsekwencje”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, Vol. 2 No. 16, pp. 27-43.

Šolcová, I. (2011), “Psychosocial aspects of aging”, Ceskoslovenska Psychologie, Vol. 56 No. 2, pp. 152-166.

Stephan, W. G., Stephan, C. W. (2007), Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Szukalski, P. (2008), “Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek”, in: Kowalewski, J. T., Szukalski, P. (Eds.), Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź, pp. 6-22.

Van der Heijde, C. M., Van der Heijden, B. I. J. M. (2006), “A competence-based and multi-dimensional operationalization and measurement of employability”, Human Resource Management, Vol.45 No. 3, pp. 449-476.

Van der Heijden, B. I. J. M., Bakker, A. B. (2011), “Toward a mediation model of employability enhancement: a study of employee--supervisor pairs in the building sector”, Career Development Quarterly, Vol. 59 No. 3, pp. 232-248. DOI: http://dx.doi. org/10.1002/j.2161 – 0045.2011.tb00066.x

Van Selm, M., Van der Heijden, B. I. J. M. (2013), “Communicating employability enhancement throughout the life-span: a national intervention program aimed at combating age-related stereotypes at the workplace”, Educational Gerontology, Vol. 39 No. 4, pp. 259-272. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03601277.2013.750965

Vanhercke, D., De Cuyper, N., Peeters, E., De Witte, H. (2014), “Defining perceived employability: a psychological approach”, Personnel Review, Vol. 43 No. 4, pp. 592-605. DOI: http://dx.doi.org/10,1108 / PR-07 – 2012 – 0110

Watermeyer, B. (2014), “Disability and Lose: The Psychological Commodification of Identify”, Psychology Journal, Vol. 11 No. 2, pp. 99-107.

Warzecha, A. (2014), “Zarządzanie różnorodnością-płeć na rynku pracy”, in: Król, M., Warzecha, A., Zieliński, M. (Eds.), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, CeDeWu.pl., Warszawa, pp. 21-29.

Wiśniewska, S. (2015), „Zatrudnialność – pojęcie, wymiary, determinanty”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Vol. 1 No. 35, pp. 11-24.

White, M. J., White, G. B. (2006), “Implicit and explicit occupational gender stereotypes”, Sex Roles, Vol. 55 No. 1, pp. 259-266.

Wojciszke, B. (2004), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, SCHOLAR, Warszawa.

York, M., Knight, P. T. (2006), Embedding employability into the curriculum, The Higher Education Academy, United Kingdom.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism