CONDITIONS FOR CREATIVITY IN AN ORGANIZATION

Kazimierz Jaremczuk, Lidia Kaliszczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2015.004

Abstract


Development and functioning of contemporary organizations takes place under conditions of complexity and unpredictability of environmental changes, as well as competitive pressure, exerted by market participants. The ability to predict directions of changes, to anticipate future and distinguish themselves from other offerors constitutes an essential competence of efficient organizations. It is above all determined by creativity and innovativeness of all participants of the organization. Creativity as creative, unconventional thinking precedes innovativeness and frequently constitutes its causative factor. Together, these two values characterize entrepreneurial attitudes and behaviours. Creative thinking derives the matter out of vacuum and order out of chaos (Berleant, 2007). Therefore, this study is descriptive, not normative.

The aim of the study is thus identification of a prerequisites shaping the organizational conditions and the style of leadership to stimulate creative thinking and unconventional problem solving.

In order to achieve this goal, theoretical aspects of creativity and conditions for an increase in its significance in the process of organization’s development and functioning were discussed. Next, selected aspects of shaping conditions conducive to creativity in an organizations were indicated. Particularly, challenges facing the role of management board, through the evolution from a manager to the leader were highlighted. As a result, a change from the traditional role of a manager to a leader entails the empowerment of workers and enhancing cooperation and teamwork as important motivators for creativity.


Keywords


creativity; entrepreneurship; leadership; empowerment; cooperation

Full Text:

PDF

References


Abdolmajid, S., Seifi, F., Alireza, S. (2013), “Identify Factors Affecting Organizational Creativity: A literature review”, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. 4 No 5, pp. 1214-1220.

Amabile, T. (1979), “Effects of external evaluation on artistic creativity”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 37 No. 2, pp. 221-233. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.37.2.221

Amabile, T. (1983), “Social psychology of creativity. A componential conceptualization”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 45 No. 2, pp. 357-377. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.45.2.357

Amabile, T. (1997), “Motivating Creativity in Organizations: On doing what you love and loving what you do”, California Management Review, Vol. 40 No. 1, pp. 39-58.

Andriopoulos, C. (2001), “Determinants of organizational creativity: a literature review”, Management Decision, Vol. 39 No. 10, pp. 834- 840.

Bailom, F., Matzler, K., Tschemernjak, D. (2009), Jak utrwalić sukces. Co wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, WoltersKluwer Polska, Kraków.

Beheshtifar, M. ,Kamani-Fard, F. B. (2013), “Organizational Creativity: A Substantial Factor to Growth”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3 No. 3, pp. 98-104.

Berleant, A. (2007), Przemyśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce. Universitas, Kraków.

Bierdiajew, M. (2001), Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, Antyk, Kęty.

Brzeziński, M. (2009),Organizacja kreatywna, PWN, Warszawa.

Copleston, F. (1981), Filozofia współczesna. Badania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem, PAX, Warszawa.

Dror, Y. (2006), Zdolność do rządzenia. Raport dla Klubu Rzymskiego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok.

Guilford, J. P. (1950), “Creativity”, American Psychologist, Vol. 5 No. 9, pp. 444-454. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/h0063487

Hamel, G., Prahalad, C. K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.

Handfield, R., Petersen, K., Cousins, P., Lawson, B. (2009), “An organizational entrepreneurship model of supply management integration and performance outcomes”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 29 No. 2, p. 102.

Haus, B. (1964), Formy organizacji pracy w przemyśle, PWE, Warszawa.

Heller, R. (2007), “Zmiana kultury organizacyjnej”, in: Biznes, t. 5, Zarządzanie zasobami ludzkimi, (Biblioteka Gazety Wyborczej), PWN, Warszawa.

Hinterhuber, H. H. (2004), Strategische Unternehmensführung, t. 1, Strategisches Denken; t. 2, Strategisches Handeln, Walter de Gruyter Verlag, Berlin-New York.

Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, p. 15.

Jaremczuk, K., Jędralska, K. (1992), “Uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych”, Przegląd Organizacji, Vol. 9, pp. 8-9.

Jaremczuk, K. (2004), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.

Jaremczuk, K. (2012), Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, PWN, Warszawa.

Kaliszczak, L. (2011), “Kultura przedsiębiorczości jako warunek sukcesu współczesnych przedsiębiorstw”, in: Rybicki, J., Machel, W. (Eds.), Źródła sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Vol. 4 No. 2, pp. 181-188.

Kaliszczak, L. (2012), “Warunki stymulowania twórczości, innowacyjności i przedsiębiorczości – wyzwania wobec przywódców współczesnych przedsiębiorstw”, in: Stankiewicz, J. (Ed), Management, CD-ROM, pp. 367-378.

Krzakiewicz, K., Cyfert, Sz. (2013), “Przywództwo sensualne w procesie zarządzania organizacją”, Przegląd Organizacji, Vol. 6, pp. 4-7.

Likert, R. (1965), “Motywacyjny aspekt zmodyfikowanej teorii organizacji i kierownictwa”, in: Haire, M. (Ed.), Nowoczesna teoria organizacji, PWN, Warszawa, p. 290.

Lipowska, J. (2013), “Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy”, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Vol. 1, pp. 23-33.

Luecke, R. (2005), Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Techniki twórczego myślenia, Harvard Business Essentials, MT Biznes, Warszawa.

Maslow, A. (1990), Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Mikosik, S. (1993), Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa.

McGregor, D. (1960), The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill Book Company, New York.

Oldham, G. R., Cummings, A. (1996), “Employee creativity: Personal and contextual factors at work”, The Academy of Management Journal, Vol. 39 No. 3., pp. 607-634. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/256657

Peters, T. (1997), The Circle of Innovation: You Can’t Shrink Your Way to Greatness, Knopf, New York.

Schumacher, E. F. (1981), Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata, że człowiek coś znaczy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Schumpeter, J. (1942), Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, New York.

Schumpeter, J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Sikora, P. (1999), “Podmiotowość, uprzedmiotowienie, alienacja”, in: Czarnecki, Z. J. (Ed.), Studia nad ideą podmiotowości człowieka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, pp.101-110.

Sikorski, Cz. (2002), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.

Sikorski, Cz. (2004), Motywacja jako wymiana – modele relacji miedzy pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa.

Sloane, P. (2005), Twórcze myślenie w zarządzaniu, GWP, Gdańsk.

Stoner, J. A. F., Freeman, R., Gilbert, D. (2011), Kierowanie, PWE, Warszawa.

Strzałecki, A. (2001), “Twórcza przedsiębiorczość. Próba analizy psychologicznej”, Prakseologia, No. 141, pp. 417-440.

Woodman, R. W., Sawyer, J. E., Griffin, R. W. (1993), “Toward a Theory of Organizational Creativity”, Academy of Management Review, Vol. 18 No. 2, pp. 293-321. DOI: http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1993.3997517

Wojtysiak-Kotlarski, M. (2004), “Identyfikacja elementów przedsiębiorstwa przyszłości”, in: Kasiewicz, S., Możaryn, W. (Eds.), Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, pp. 205-220.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism