FLEXIBILITY AS A MANIFESTATION OF AN ORGANIZATION’S POSITIVE POTENTIAL BASED ON KNOWLEDGE

Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2014.014

Abstract


The overall objective of the paper is to present, in terms of theoretical, cognitive and practical aspects, the issues related to positive potential of a manufacturing organization. In the context of such an adopted target, the authors considered it justified to analyse the subject literature, including conducting the definitional systematisation in the area of the positive potential of the organization (PPO). On the basis of which, the authors present their own definition of what was intentional for the implementation of the rest of scientific inquiry. Subsequently, a tool was prepared that as intended by the authors impacts the creation of innovative potential of a manufacturing organization and the product flexibility related to it. The assessment of the innovation potential (which is also shown in this publication), by implementing of the developed tool in the selected enterprise, allowed to depict the translation of an organization innovation potential into its product flexibility.   


Keywords


flexibility; positive potential of the organization; non-financial incentive system; innovations

Full Text:

PDF

References


Aluchna, M., Płoszajski, P. (Ed.) (2008), Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Bernardes E. S., Hanna M. D, (2009), “A theoretical review of flexibility, agility and responsiveness in the operation management literature”, International Journal of Operation & Production Management, Vol. 29 No. 1, pp. 30-53. DOI:10.1108/01443570910925352

Booth C., Hammer M. (1995), “Agile manufacturing concepts and opportunities in ceramics”, Ceramics Transactions, 50, pp. 67-76.

Brett R. (2002), “Creating Intelligent Organization”, The Journal for Quality & Participation.

Dolińska, M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.

Glińska–Neweś, A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

Goldman S.L., Nagel R.N. (1993), “Management technology and agility: the emergence of a new era in manufacturing”, International Journal of Technology Management, Vol. 8 No. 1/2, pp. 18-38.

Guzik, R. (2004), „Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce”, in: Górzyński, M., Woodward, R. (Ed.), Innowacyjność polskiej gospodarki, CASE, Warszawa, pp. 33-36.

Kopaliński W. (1983), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Krupski R. (Ed.) (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Love P., Fong P.S.W., Irani Z. (2005), Management of knowledge in project environments, Elsevier, Oxford.

Malara, Z. (2011), „Czwarta fala – rozważania o przełomach w gospodarce oraz ich skutkach dla teorii organizacji i nauk o zarządzaniu”, in: Nogalski, B, Dworzecki, Z. (Eds.), Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń, pp. 61-76.

Matusiak, K., Kuciński, J., Gryzik, A. (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Mikuła B. (2007), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.

Niewiadomski, P., Nogalski, B. (2012), „Kryterium zwinnego zakładu wytwórczego – strategiczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy”, in: Kaleta, A., Moszkowicz, K. (Eds.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Nogalski, B. (2004), „Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości”, in: Hejduk, I.K. (Ed.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Orgmasz , Warszawa.

Osbert-Pociecha, G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Perechuda, K. (2013), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Perechuda, K., Stosik A. (2003), „Zarządzanie wiedzą w organizacjach entraprenerskich”, in: Pacholski, L., Trzcieliński, S. (Eds.), Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Rozkwitalska, M., „Interakcje międzykulturowe w ujęciu pozytywnego potencjału organizacji”, Organizacja i Kierowanie, No. 4/2012(153), pp. 15-28.

Schein, E. H. (1985), Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View, Jossey-Bass, San Francisco-London.

Sitko - Lutek, A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.

Stankiewicz, M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.

Stankiewicz, M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, second edition, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

Stankiewicz, M.J. (Ed.) (2010), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

Stankiewicz, M.J. (Ed.) (2006), Zarzadzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

Stoner J., Freeman R., Gilbert D. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.

Vokurka R. J., Fliedner G. (1998), “The journey toward agility”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 4, pp. 165-171. DOI:10.1108/02635579810219336

Wawrzyniak, B. (2001), „Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie” in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały konferencyjne, PFPK, Warszawa.

Wyrwicka, M. (2003), Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Wyrwicka, M.K. (2009), „Dyfuzja wiedzy w klastrze”, in: Wyrwicka, M.K., Struktury klastrowe i ich funkcjonowanie, Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Poznań.

Zimniewicz, K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism