PERSONNEL MARKETING AS A STIMULANT FOR CREATING A NEW COMPANY IDENTITY

Joanna Żarnik-Żuławska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2012.008

Abstract


The number of companies in the service sector has been growing constantly in the last several years. The appropriate use of staff and professional customer service by employees is possible if the company meets the expectations of employees. Companies pay more attention to the development of such an internal environment that fosters employee satisfaction. This forms a new dimension of the identity of the company, in which ethical norms and values play a crucial role. This paper describes the selected concepts of identity of the organization as the foundation of the creation of the corporate image. The article defines the concepts: personnel marketing, company identity, image of the organization, and explains the relationships between these concepts. The author has tried to find relationship between the Corporate Behaviour and the level of staff satisfaction (new employees) and staff turnover.


Keywords


personnel marketing; company identity; image of the organization; corporate behaviour; organizational culture; staff turnover

Full Text:

PDF

References


Altkorn, J. (2002), Kształtowanie nowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.

Armstrong, M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków.

Bańka, W. (1998), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Cenker, E.M. (2000), Public Relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań. Dobiegała-Korona, B., Doligalski, T. (2010), Zarządzanie wartością klientów. Pomiar i strategie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Głuszek, E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Gruszecki, T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Haffer, M., Sudoł, S. (1999), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kasiewicz, S., Możaryn, H. (2004), Teoria przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Konecki, K. (2002), „Odporność na zmianę. Główne czynniki zmiany tożsamości organizacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych”, in: Konecki, K. (Ed.), Socjologia Gospodarki. Rynek, instytucje, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź, available at: http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja9.html (accessed 6 November 2012).

Kotler, P. (2010), Marketing 3.0, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.

Low, J., Kalafut, P.C. (2004), Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej, Kraków.

Lundy, O., Cowling, A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej, Kraków.

Mroziewicz, M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Mruk, H., Pilaczyk, B., Szulce, H. (2005), Marketing uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Otto, J. (2001), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Phillips, D.T. (2009), Abraham Lincoln: skuteczne strategie na trudne czasy, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Romanowska, M., Trocki, M. (2002), Przedsiębiorstwo partnerskie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Rosenbluth, D., Hal, F., McFerrin, P. (2009), Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancja sukcesu firmy, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej, Kraków.

Szozda, N. (2011), “Instrumenty marketingu wewnętrznego w firmach usługowych branży IT”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(7), pp. 173–185.

Wiścicka, M. (2010), “Czynniki kształtujące zachowania personelu jednostek samorządu terytorialnego jako wewnętrznego klienta firmy”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 15, pp. 293–305.

Yokoyama, J., Michelli, J. (2007), Kiedy ryby latają. Jak stworzyć energiczne środowisko pracy, Wydawnictwo MT Biznes, Łódź.

Zarębska, A. (2008), Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Zbigień-Maciąg L. (1996), Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wydawnictwo Business Press, Warszawa.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism