Symbolika malżeńska w mistyce św. Teresy z Avila

Marek Chmielewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/IS.2019.001

Abstrakt


The Bible describing the story of salvation uses a lot of symbols. Many of them are taken from married life. The same symbolic language is used by mystics. St Teresa of Ávila stands out among all of them. She employs numerous images of marriage and comparisons to explain the sanctifying action of God in the human soul. They can especially be seen on the mystical level of spiritual life. The Carmelite Doctor of the Church compares the peak of spiritual development to engagement and marriage. In the sixth mansion of The Interior Castle by St Teresa, the human soul is the Bride of Christ, the Betrothed. It hopes to move quickly – in the seventh mansion – to get closer to Christ, which is compared to marriage. The biblical and mystical marriage symbolism shows the role of marriage in God’s salvation plan. The mystical experience based on God’s love is available not only to the religious and priests but also to every Christian who lives a married life. Each of them, thanks to the grace of Baptism and the Sacrament of Matrimony, obtains full access to the mystic life which is understood as a real inner experience of God’s presence. This life is also attainable for married couples.

Słowa kluczowe


św. Teresa z Avila; język symboliczny; mistyka; symbolika mistyczna; małżeństwo; rozwój duchowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ANCILLI E., La mistica: Alla ricerca di una defi nizione, w: Mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma, 1984, s. 17–39.

BRESSAN F.A., Lo sfondo della teologia. La lezione breve di Anselm Stolz, Padova 2004.

CASTELLANO CERVERA J., Teresa di Gesù, w: Mistica. Fenomenologia e rifl essione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 521–529.

CASTRO MARTINEZ G., Il simbolismo mistico. Simboli ricorrenti in Santa Teresa e in San Giovanni della Croce, w: Mistica e mistica carmelitana, red. L. Boriello, Città

del Vaticano 2002, s. 177–221.

CHMIELEWSKI M., Mistologia, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Ziemann, t. 12, Lublin 2008, kol. 1275–1277.

CHMIELEWSKI M., Przebóstwienie człowieka według św. Jana od Krzyża, „Ateneum Kapłańskie” 83 (1991), t. 117, s. 54–67.

Chrześcijańskie fenomeny mistyczne. Słownik, opr. L. Boriello, R. De Muro, tłum. K. Stopa, Kielce 2014.

GARCÍA J.M., Amore umano e amore divina in Teresa di Gesù, „Mysterion” 8 (2015/1), s. 47–61.

GOGOLA J.W., „Teologia mistyczna” świętej Teresy od Jezusa, w: Święta Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego, red. J.W. Gogola, Kraków 2002, s. 66–80.

GÓRSKI K., Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa 1980.

IZQUIERDO M., Teresa de Jesús, una aventura interior. Estudio de un símbolo, Avila 1993.

JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej

w świecie współczesnym (Watykan, 22 listopada 1981).

LÔPEZGAY J., DEBLAERE A., ADNES P., AGAËSSE P., Mystique, w: Dictionnaire spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire, red. M. Viller, t. 10, Paris 1980, s. 1889–1984.

MACHNIAK J., Fenomeny mistyczne w życiu św. Teresy z Awili, w: Święta Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego, red. J.W. Gogola, Kraków 2002, s. 83–101.

MARCOZZI V., Fenomeni paranormali e doni mistici, Cinisello Balsamo 1990.

MARTÍNEZ G.C., Il simbolismo mistico. Simboli ricorrenti in Santa Teresa e in San Giovanni della Croce, w: Mistica e mistica carmelitana, red. L. Borriello, Città del

Vaticano 2002, s. 177–221.

MORETTI R., Teresa d’Avila e lo sviluppo della vita spirituale, Edizioni San Paolo 1996.

OCCHALINI U., MARIANESCHI P.M., DERMINE F.-M., BORRIELLO L., L’estasi, Città del Vaticano 2003.

ROYO MARÍN A., Teologia della perfezione cristiana, Cinisello Balsamo 1987.

STEGGINK O., Mistica aff ettiva e aff ettività mistica in Teresa di Gesù, w: L’antropologia dei maestri spirituali, red. Ch.A. Bernard, Cinisello Balsamo 1991, s. 263–280.

STOLZ A., La scala del Paradiso. Teologia della mistica, Brescia 1979.

TANQUEREY A., Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, tłum. P. Mańkowski, t. 1, Kraków 1928.

TERESA od JEZUSA, Dzieła, t. 1–3, Kraków 1995.

WRONA L., Wpływ środowiska rodzinnego na obraz Boga w początkach życia duchowego świętej Teresy od Jezusa, „Duchowość w Polsce” 18 (2016), s. 234–244.

WRONA L., Bóg i człowiek. Obraz Boga i człowieka w procesie uświęcenia na podstawie pism św. Teresy od Jezusa, Kraków 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


www.kid.edu.pl

Partnerzy platformy czasopism