Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 7 (14) (2012) Ugrupowania zadrużne i neozadrużne w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945) Abstrakt  PDF
Jarosław Tomasiewicz
 
No 29 (36) (2019) Stany Zjednoczone a integracja polityczna, militarna i gospodarcza Europy Zachodniej w pierwszych latach po II wojnie światowej (do 1950 r.). Ameryka nadaje ton i dyktuje warunki (Część II) Abstrakt  PDF
Zbigniew Klimiuk
 
No 6 (13) (2011) Tomasz Chinciński, Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku, Gdańsk–Warszawa 2010 Abstrakt  PDF
Katarzyna Kącka
 
No 2/3 (9/10) (2010) Paweł Jaworski, Marzyciele i oportuniści. Stosunki polsko- -szwedzkie w latach 1939–1945, Warszawa 2009 Abstrakt  PDF
Adam Staniszewski
 
No 5 (12) (2011) Marek Kazimierz Kamiński, Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji w latach 1943–1945, Warszawa 2009 Abstrakt  PDF
Marcin Czyżniewski
 
No 1 (8) (2009) Swietłana M. Czerwonnaja, Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające się granice etnicznej enklawy, Toruń 2008 Abstrakt  PDF
Tomasz Błaszczak
 
No 1 (8) (2009) Tadeusz Kisielewski, Zabójcy. Widma wychodzą z cienia, Poznań 2006 Abstrakt  PDF
Arkadiusz Lewandowski
 
No 10 (17) (2013) Okoliczności budowy stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Jugosławią w 1918 roku Abstrakt  PDF
Konrad Sebastian Morawski
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism