One percent of personal income tax as a source of revenue in public benefit organisations

Ewa Chojnacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2020.030

Abstract


Motivation: Expert literature addresses the issue of funds transferred in the form of 1% of personal income tax for public benefit organisations (PBOs). Taking into consideration the fact that previous papers concentrated on the macro approach, a research gap has been observed regarding the analysis of the significance of the 1% mechanism as a source of revenue from the perspective of individual organisations.

Aim: The purpose of this paper is to assess the significance of 1% of personal income tax for thirty PBOs that receive the highest contributions from this source. This research aims to study whether the 1% mechanism is the main source of revenue for those PBOs and if the share of funds from 1% in total revenues was stable in subsequent years.

Results: The funds from 1% do not constitute the major source of total revenues for the PBOs receiving the highest contributions under the 1% mechanism. The PBOs analysed in this paper differ in their structure of revenues and the share of funds from 1% of personal income tax in total revenues equals from 5% to 100% in the examined period. In eleven out of thirty PBOs the share of 1% income tax did not exceed 50% of total revenues in any of the years analysed. Only for three PBOs the difference between the maximum and the minimum share of funds from the 1% mechanism in total revenues was less than 5 percentage points in a given period.


Keywords


public benefit organisation; 1% of personal income tax; revenue structure

Full Text:

PDF

References


Charycka, B. (2015). 1%: temu dam, kogo znam. Retrieved 10.02.2020 from https://publicystyka.ngo.pl.

Czetwertyński, S. (2016). Konkurencja na rynku jednego procenta. Społeczeństwo i Ekonomia, 1(5). doi:10.15611/sie.2016.1.05.

Jegorow, D. (2017). Odpis podatkowy „1%” jako źródło finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce: retrospekcja i projekcja poziomu zaangażowania społecznego. Ekonomia Społeczna, 1. doi:10.15678/ES.2017.1.04.

Kietlińska, K. (2015). Rola 1% w zasilaniu organizacji pożytku publicznego (OPP). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 403. doi:10.15611/pn.2015.403.09.

Ministry of Finance. (2019). Informacja o 1% podatku PIT przekazanego OPP. Retrieved 07.02.2020 from https://www.gov.pl.

Misiewicz, E.I. (2016). Zmiany przepisów o jednym procencie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych a zachowanie podatników. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 451. doi:10.15611/pn.2016.451.24.

Misiewicz, E.I. (2017). Analiza dotowania organizacji pożytku publicznego jednym procentem podatku należnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 488. doi:10.15611/pn.2017.488.13.

Musiałkiewicz, R. (2014). Udział organizacji pożytku publicznego w podatku dochodowym od osób fizycznych: zagadnienia prawno-finansowe. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 1(2). doi:10.12775/PBPS.2014.005.

National Freedom Institute. (2019). Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego. Retrieved 28.02.2020 from https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl.

NIW. (2020). PBO. Retrieved 28.02.2020 from https://www.niw.gov.pl.

Piechota, G. (2015a). Fakty i mity o jednym procencie podatku: odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa: TAiWPN Universitas.

Piechota, G. (2015b). Legislation on financing public benefit activities from tax designation in Poland. International Journal of Not-for-Profit Law, 17(1).

Statistics Poland. (2019). Organizacje pożytku publicznego i 1% w latach 2017–2018. Retrieved 10.02.2020 from https://stat.gov.pl.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Act of 24 April 2003 on public benefit activities and volunteering] (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) (Poland).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie [Act of 25 June 2010 on sport] (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857) (Poland).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach [Act of 6 April 1984 on foundations] (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97) (Poland).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach [Act of 7 April 1989 on associations] (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) (Poland).

Żak, P. (2012). Public benefit status in Poland: review of existing legislation. Retrieved 27.06.2016 from http://ofop.eu.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism