Goods and services tax in the tax systems of selected countries of the European Union: a case study

Jolanta Maria Ciak, Agnieszka Gruszczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.019

Abstract


Motivation: In the face of globalisation and free exchange of goods in the European Union, information regarding the mechanism of the functioning of one of the basic sales taxes requires constant update. Therefore, it is necessary to have knowledge of using VAT in the Polish tax system with respect to solutions implemented and used in the neighbouring countries. Although the European Union aims at harmonisation of tax systems functioning in its countries, differences can still be observed not only in the scales and tax rates.

Aim: The aim of the article is to compare goods and services tax functioning in Poland with selected EU member countries in the years 2007–2017. Particular emphasis is put on regulations concerning tax functioning as well as current rates in selected European Union countries i.e.: Germany and Great Britain, and Poland and Lithuania, also the role of the tax in the budget revenue system is presented.

Results: Countries with stabilised economies (Great Britain and Germany) are characterised by less dynamic changes of tax rates, of the tax revenue structure or of tax revenue amount in relations to GDP. They are also characterised by a significant increase in revenue due to goods and services tax, but by a simultaneous smaller contribution in total tax revenue. Countries with developing economies in contrast (Poland and Lithuania) are characterised by significant dynamics, which was particularly visible during the world economic crisis. The contribution of goods and services tax in the tax revenue structure is higher, as are this tax rates.


Keywords


goods and services tax; tax and tax system; harmonisation of tax and tax systems

Full Text:

PDF

References


Agha, A., & Haughton, J. (1996). Designing VAT systems: some efficiency considerations. The Review of Economics and Statistics, 78(2). doi:10.2307/2109932.

Amavat. (2018). Overview German VAT. Retrieved 25.11.2018 from https://amavat.eu.

Avalara VATlive. (2018). UK VAT. Retrieved 28.11.2018 from https://www.avalara.com.

Bird, R.M., & Leon, P.P. (2006). Is VAT the best way to impose a general consumption tax in developing countries? International Studies Program Working Paper, 06–18.

European Commission. (2017). VAT rates applied in the member states of the European Union. Retrieved 25.11.2018 from https://ec.europa.eu.

European Commission. (2018). Taxation and customs union. Retrieved 21.11.2018 from http://ec.europa.eu.

Eurostat. (2018). Retrieved 25.11.2018 from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.

Gemmell, N., & Hasseldine, J. (2012). The tax gap: a methodological review. In T. Stock (Ed.), Advances in taxation. Bingley: Emerald.

Jagłowski, M. (2017). Niemiecki VAT (Umsatzsteuer) i inne obowiązki podatkowe polskich firm działających na rynku niemieckim. Ruciane-Nida: Emirat.

James, K. (2015). The rise of the Value Added Tax. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781107358522.

Keen, M., & Lockwood, B. (2010). The Value Added Tax: its causes and consequences. Journal of Development Economics, 92(2). doi:10.1016/j.jdeveco.2009.01.012.

Kloc-Konkołowicz, M., Marnic, A., & Stążka-Gawrysiak, A. (Eds.). (2015). Przygotowania Litwy do członkostwa w strefie euro i pierwsze doświadczenia związane z wprowadzaniem wspólnej waluty. Retrieved 25.11.2018 from https://www.nbp.pl.

Krywan, T. (2019). VAT 2019. Warszawa: Infor.

Kuraś, Z. (2009). Harmonizacja systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Studia Gdańskie, 6.

Lipniewicz, R. (2010). Docelowy system VAT w Unii Europejskiej: harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Matarewicz, J. (2017). Ustawa o podatku od towarów i usług VAT: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Michalik, J. (2018). VAT: komentarz. Warszawa: CH Beck.

Ministry of Finance of Great Britain. (2018). How to report your EU sales for VAT. Retrieved 14.11.2018 from https://gov.uk.

Ministry of Finance of Poland. (2018). Jednolity plik kontrolny. Retrieved 18.11.2018 from https://www.podatki.gov.pl.

Ministry of Finance of the Republic of Lithuania. (2018). Retrieved 14.11.2018 from https://finmin.lrv.lt.

Mucha, M., Dasiewicz, S. (2017). VAT 2017: komentarze do zmian, ujednolicony tekst ustawy. Warszawa: ODDK.

Owsiak, S. (Ed.). (2016). Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego. Warszawa: PWN.

PwC. (2013). Worldwide tax summaries: corporate taxes 2013/14. Retrieved 25.11.2018 from https://www.pwc.com.

PwC. (2017). Worldwide tax summaries: corporate taxes 2017/18. Retrieved 25.11.2018 from https://www.pwc.com.

PwC. (2018a). Business guide: Lithuania 2018. Retrieved 25.11.2018 from https://www.pwc.com.

PwC. (2018b). Worldwide tax summaries: Lithuania. Retrieved 28.11.2018 from http://taxsummaries.pwc.com.

State Tax Inspectorate Under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania (2018). Value Added Tax. (2018). Retrieved 17.11.2018 from https://www.vmi.lt.

Turaliński, K. (2017). Podatek VAT: oszustwa podatkowe, przemyt i zorganizowana przestępczość skarbowa. Warszawa: Artefakt.edu.pl.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług [Act of 11 March 2004 on Value Added Tax] (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) (Poland).
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism