Young people and banking products and services in Poland: fundamental aspects

Michał Buszko, Dorota Krupa, Malwina Chojnacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.011

Abstract


Motivation: This paper is devoted to the issue of using banking products and services by young people, i.e. children under the age of 13, youths from 13 to 17 years of age and young adults from 18 to 25 years of age. Considering the current fast digitalization in banking as well as increased competition on the financial market, the group of young people naturally becomes an object of interest to banks.

Aim: The work is aimed at characterising young people as the clients of banks. In particular the aim of the study is to identify the motives, terms and legal aspects of servicing young people by banks as well as to characterize reasons and frequency of using banking products and services by young people. To deepen the knowledge in scope of functioning of children youths and young adults on the market of banking products and services, the authors of this study have taken to carry out research through literature studies, legal regulations analysis and obtaining opinions of young people in the survey.

Results: The basic motivation for servicing children, young people and young adults is linking a young client with a bank for a long period of time. Educational and social motives also exist. According to the research the majority of young people in Poland uses bank products and services. Such people start using banking offers mostly when they became adult and the share of users changes with the age, place of residence, formal education level and level of subjective financial knowledge. Young people decide to use bank products and services because of the need. They use banking products and services every day or several times per week.


Keywords


young people; bank products and services; banks; Poland

Full Text:

PDF

References


Adamczyk, G., & Anioła, P. (2011). Klasyfikacja typów zachowań ludzi mło-dych na rynku usług bankowych z zastosowaniem wielowymiarowych me-tod analizy danych. Marketing i Rynek, 18(10).

Bednarska-Olejniczak, D. (2012). Zachowania młodych konsumentów na ryn-ku usług bankowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocła-wiu, 31.

Biskupski, Z. (2016). Banki kochają młodych klientów. Ze wzajemnością. Retrieved 14.02.2019 from https://strefabiznesu.pl.

Carbó, S., Gardner, E., & Molyneux, P. (2005). Financial exclusion. New York: Palgrave Macmillan.

CBOS. (2016). Korzystanie z internetu. Komunikat z badań nr 92. Retrieved 14.02.2019 from https://www.cbos.pl.

Domazet, I., Zubović, J., & Jeločnik, M. (2010). Development of long-term relationship with clients in financial sector companies as a source of com-petitive advantage. Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin. Economic Sci-ences Series, 62(2).

Grzybek, M. (2011). Satysfakcja młodych usługobiorców z oferty i obsługi ban-ków spółdzielczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 72.

Inwestycje.pl. (2013). Nastolatki kupują w sieci. Retrieved 14.02.2019 from http://inwestycje.pl.

Kidyba, A. (2012). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lusardi, A., Mitchell, O., & Curto, V. (2010). Financial literacy among the young. Journal of Consumer Affairs, 44(2). doi:10.1111/j.1745-6606.2010.01173.x.

Polasik, M., & Piotrowska A. (2014). Transakcyjne wykluczenie finansowe w Polsce w świetle badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-micznego we Wrocławiu, 330. doi:10.15611/pn.2014.330.34.

Smoczyńska, A. (Ed.). (2014). The system of education in Poland. Warsaw: Foun-dation for the Development of the Education System.

Sołtysiak, M. (2015). Preferencje młodych klientów banków w zakresie ban-kowości internetowej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 3(2).

Sołtysiak, M., & Suraj, M. (2014). Internet banking awareness and preferences among young people in Poland. Humanities and Social Sciences, 21(3). doi:10.7862/rz.2014.hss.48.

Trempała, J., & Harwas-Napierała, B. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2. Warszawa: PWN.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny [Civil Code of April 23, 1964] (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) (Poland).

Wilkowicz, Ł. (2015). Millennium, mBank, ING. Bankowi liderzy i reszta świata. Ranking. Retrieved 14.02.2019 from https://gospodarka.dziennik.pl.

Young person. (2003). In Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism