ELŻBIETA MĄCZYŃSKA, PIOTR PYSZ (EDS.), ORDOLIBERALIZM I SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Barbara Polszakiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.017

Abstract


The review.

Full Text:

PDF


ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism